Otwarty laptop na biurku. Na ekranie wyświetla się napis BUSINESS PLAN,  do ekranu przyklejone 2 kartki z notatkami.

O FIRMIE

logo fachowa prada

Firma „Fachowa Porada” powstała w 2011 roku w wyniku realizacji projektu „Moja własna firma”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działamy w sektorze usług w branży związanej z doradztwem i usługami wspomagającymi dla firm, świadcząc usługi zarówno na zlecenie osób fizycznych jak i firm.

Zajmujemy się przede wszystkim:


rejestr instytucji szkoleniowch

Jesteśmy zarejestrowani w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (numer ewidencyjny: 2.14/00209/2014)


certyfikat

POSIADANE CERTYFIKATY I SZKOLENIA

  • certyfikat „Akredytowany Specjalista ds. Funduszy Unijnych”  
  • szkolenie „Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP” 
  • szkolenie „Biznesplan”
  • szkolenie „Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem”
  • szkolenie „Moja własna firma”
  • szkolenie „Aspekty strategiczne i operacyjne zarządzania ceną”
  • szkolenie „Szkoła trenerska trenerów biznesu ze specjalnością Style Zachowania
  • kurs „Szkoła Trenerów”
  • szkolenie „Projektowanie szkoleń”