Oferta

oferta - wzory biznesplanów

WZORY BIZNESPLANÓW

Gotowe przykładowe wzory biznesplanów mogą stanowić dla Klienta wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania wniosku o dotację na założenie własnej firmy. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą samodzielnie przygotować dokumenty, ale poszukują inspiracji.

Oferowane BIZNESPLANY zostały wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub ze środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i/lub instytucjach realizujących projekty dotacyjne.


Przykładowe biznesplany

WSPARCIE W PRZYGOTOWANIU DOKUMENTÓW O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

Pomoc i kompleksowa obsługa w procedurze aplikowania o dotacje na założenie własnej firmy z Urzędu Pracy i innych instytucji — na wszystkich etapach — od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie


Przykładowe biznesplany

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW / WNIOSKU O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

Weryfikacja poprawności dokumentów pod kątem formalnym i merytorycznym w kontekście Urzędu Pracy (lub innej instytucji) polega na dokładnym zbadaniu i ocenie dokumentów, aby upewnić się, że spełniają one wszelkie wymogi i kryteria określone w wytycznych i regulaminie danego Urzędu Pracy (lub innej instytucji).

Dotacje na założenie własnej firmy przyznawane są w trybie konkursowym, a co za tym idzie – tylko najlepsze, bezbłędnie przygotowane wnioski skutkują przyznaniem dofinansowania.


Przykładowe biznesplany

USŁUGI TRENERSKIE I SZKOLENIOWE

Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych. Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb osób planujących założenie własnego biznesu oraz firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).