Weryfikacja dokumentów

Przykładowe biznesplany

WERYFIKACJA POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW / WNIOSKU O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY weryfikacja dokumentów

Weryfikacja poprawności dokumentów pod kątem formalnym i merytorycznym w kontekście Urzędu Pracy (lub innej instytucji) polega na dokładnym zbadaniu i ocenie dokumentów, aby upewnić się, że spełniają one wszelkie wymogi i kryteria określone w wytycznych i regulaminie danego Urzędu Pracy (lub innej instytucji).

Dotacje na założenie własnej firmy przyznawane są w trybie konkursowym, a co za tym idzie – tylko najlepsze, bezbłędnie przygotowane wnioski skutkują przyznaniem dofinansowania.

usluga weryfikacji - weryfikacja dokumentówOgólny przegląd, na czym polega weryfikacja w tych dwóch wyżej wymienionych aspektach:

 • Weryfikacja formalna:
  • Kompletność dokumentów. Przede wszystkim weryfikowane jest, czy wszystkie wymagane dokumenty i formularze zostały przygotowane przez Wnioskodawcę. Brakujące lub niekompletne dokumenty mogą skutkować odrzuceniem wniosku.
  • Terminowość. Wnioski powinny być składane, a następnie rozpatrywane zgodnie z określonymi w danym projekcie terminami.
  • Format i formularze. Weryfikuje się, czy dokumenty zostały dostarczone w odpowiednim formacie, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Urzędu Pracy (lub innej instytucji). Może to obejmować użycie odpowiednich formularzy lub szablonów.
  • Podpisy i dokumentacja dodatkowa. Weryfikowana jest obecność wszystkich wymaganych podpisów i dat, a także wszelkie dodatkowe dokumenty lub załączniki, które są niezbędne zgodnie z regulaminem.
 • Weryfikacja merytoryczna:
  • Zgodność z celami programu. Ocenia się tu, czy projekt lub wniosek jest zgodny z celami i priorytetami programu, lub inicjatywy, na którą składany jest wniosek.
  • Realizowalność. Dokumenty są analizowane pod kątem realności i wykonalności projektu lub planu. Weryfikuje się, czy przedstawione cele są osiągalne w praktyce.
  • Kwalifikacje i doświadczenie. Jeśli dokumenty wymagają informacji o kwalifikacjach lub doświadczeniu, Urząd Pracy (lub inna instytucja) może sprawdzić, czy wnioskodawca spełnia te wymagania.
  • Plan działania i budżet. Dokumentacja jest oceniana pod kątem spójności planu działania i związanych z nim kosztów z celami projektu oraz budżetem.
  • Efektywność i ocena ryzyka. Może być przeprowadzona analiza efektywności projektu oraz ocena ryzyka związanego z jego realizacją.
  • Zgodność z przepisami. Weryfikowana jest zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami, które mogą dotyczyć programu dotacyjnego.

Weryfikacja formalna i merytoryczna ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty zostały przygotowane poprawnie. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków Urząd Pracy (lub inna instytucja) może odrzucić złożony wniosek.

usluga weryfikacji - weryfikacja dokumentówUsługa weryfikacji poprawności dokumentów pod kątem formalnym i merytorycznym

Szczegóły usługi:
 • Pakiet podstawowy:
  • Przegląd dokumentów aplikacyjnych. Przeprowadzenie szczegółowego przeglądu dokumentów dostarczonych przez Klienta w celu upewnienia się, że wszystkie wymagane dokumenty i formularze są obecne.
  • Wskazanie błędów i ewentualnych braków dotyczących treści / akapitów w dokumentacji.
  • Termin realizacji: 1-3 dni robocze (licząc od momentu przesłania dokumentów i dokonania wpłaty).
  • Cena: 100,00 zł brutto (wystawiamy fakturę VAT).

Stosując się do naszych wskazówek i zaleceń, tak sprawdzone dokumenty aplikacyjne Klient może samodzielnie przygotować (poprawić i uzupełnić) zgodnie z wytycznymi Urzędu Pracy (lub innej instytucji).

 • Pakiet rozszerzony:
  • Korekta i redakcja. Poprawa formalnej i językowej strony dokumentów aplikacyjnych w celu zapewnienia ich klarowności i czytelności.
  • Weryfikacja i poprawa dokumentów aplikacyjnych celem zwiększenia szans na sukces w zdobyciu dotacji.

Możliwość realizacji usługi (termin i koszt) ustalane są indywidualnie (w zależności od ilości stwierdzonych wcześniej błędów i braków oraz zakresu niezbędnych prac).

Gwarantujemy pełną poufność i bezpieczeństwo przekazanych nam dokumentów. Wszystkie materiały są traktowane z najwyższą tajnością, a nasza firma stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych Klientów.


Jeśli jesteś zainteresowany usługą skorzystaj z formularza kontaktowego, lub wyślij wiadomość na adres e-mail: biuro@fachowa-porada.eu wpisując w tytule wiadomości „sprawdzenie dokumentów”