Przykładowa analiza SWOT dla firmy remontowo-budowlanej PKD 41.20.Z

Analiza SWOT dla firmy remontowo-budowlanej pomaga zidentyfikować jej mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia.


SWOTMocne Strony (S – Strengths) analiza SWOT dla firmy remontowo-budowlanej

 • Doświadczony zespół. Posiadanie wykwalifikowanych pracowników o szerokich umiejętnościach w zakresie remontów i budowy. Miła i profesjonalna obsługa, duża dyscyplina pracy, czystość i profesjonalizm pracy.
 • Wszechstronność usług. Kompleksowe usługi, obejmujące remonty, budowę, instalacje oraz wykończenia wnętrz.
 • Dobre relacje z dostawcami. Solidne relacje z dostawcami materiałów pozwalają na uzyskanie konkurencyjnych cen.
 • Dobra znajomość rynku lokalnego i regionalnego.
 • Indywidualne podejście do każdego klienta. Produkt / usługa dopasowany do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów, jego szczegóły i elementy ustalane na podstawie wywiadu / rozmowy z klientem, a w następnej fazie modyfikowane i ustalane wraz klientem.
 • Dotrzymywanie terminów wykonania zleceń.
 • Duża elastyczność w wielkościach realizowanych zamówień.
 • Wysoka jakość i walory estetyczne wykonanych prac zgodne z oczekiwaniami klientów.
 • Specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości.
 • Fachowa pomoc np. w kwestii doboru materiałów.
 • Gwarancja na wykonane prace i późniejsze wsparcie pogwarancyjne.
 • Kosztorys prac. Zawieranie z klientem umowy, co zabezpiecza interesy obu stron (dane wykonawcy i zleceniodawcy, szczegółowy zakres robót, wysokość sumy do zapłaty, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac).

Przykładowe biznesplanySłabe strony (W – Weaknesses) analiza SWOT dla firmy remontowo-budowlanej

 • Zależność od warunków pogodowych. Prace budowlane mogą być ograniczone przez niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Ryzyko zmian wymagań klientów. Preferencje klientów mogą się zmieniać, co wymaga elastyczności i dostosowywania się do nowych oczekiwań.
 • Konieczność utrzymania nowoczesnego sprzętu. Nowoczesny sprzęt budowlany wymaga stałej konserwacji i uaktualnień, co generuje koszty.

SWOTSzanse (O – Opportunities) analiza SWOT dla firmy remontowo-budowlanej

 • Wzrost popytu na remonty mieszkań. Rośnie popyt na usługi remontowe wśród właścicieli mieszkań, co stwarza możliwość zwiększenia liczby zleceń.
 • Rozwój współpracy z architektami i projektantami. Nawiązanie współpracy z profesjonalistami w branży architektonicznej może przynieść nowe projekty i zlecenia.
 • Ekspansja w obszarze energooszczędnych budynków. Wzrost zainteresowania budownictwem ekologicznym otwiera możliwość specjalizacji w zakresie energooszczędnych rozwiązań budowlanych.
 • Niska jakość oferty niektórych konkurentów.
 • Przewaga popytu nad podażą na rynku usług remontowo – budowlanych i brukarskich, a także ogólnobudowlanych.
 • Praca (usługi remontowo-budowlane) jest wykonywana głównie z powierzonego materiału co likwiduje problem kosztów związanych z ich zakupem.

Przykładowe biznesplanyZagrożenia (T – Threats) analiza SWOT dla firmy remontowo-budowlanej

 • Konkurencja na rynku. Duża konkurencja w branży remontowo-budowlanej może wpływać na cenę usług i zyskowność.
 • Zmienne przepisy budowlane. Zmiany w przepisach i normach budowlanych mogą wpływać na koszty i warunki realizacji projektów.
 • Dużym niebezpieczeństwem w prowadzeniu przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego jest nieznajomość przepisów prawa budowlanego. Czasem niewielki remont lub budowa wymagają konkretnych zezwoleń i zgłoszeń lub muszą spełniać określone kryteria. Przeprowadzanie prac niezgodnie z przepisami może kosztować firmę nie tylko grube pieniądze, ale także reputację i utratę klientów.
 • Niezawodność dostawców. Niepewność w dostawach materiałów budowlanych może wpływać na terminy realizacji prac.
 • Duża rotacja pracowników oraz, co za tym idzie – kłopoty z utrzymaniem jakości robót.
 • Nierzetelni pracownicy. Niesolidne wykonanie powierzonej im pracy lub niemiłe zachowanie osób, które firma zatrudnia źle wpływają na wizerunek firmy oraz pozyskiwanie nowych klientów.
 • Nagły wzrost cen materiałów budowlanych lub paliwa potrzebnego na dojazd na plac budowy, co automatycznie podniesie cenę oferowanych przez firmę usług.
 • Innym problemem, szczególnie dla małych firm, jest niepłacenie podwykonawcom pod pretekstem niewywiązywania się z umowy. Nie ma mechanizmu prawnego chroniącego ten rynek. Nadzór budowlany praktycznie nie funkcjonuje.

Firma remontowo-budowlana powinna mieć solidne fundamenty oparte na doświadczonym zespole i wszechstronności usług. Wyzwania związane z warunkami pogodowymi i utrzymaniem sprzętu mogą być zrównoważone przez rozwinięcie działań w obszarze remontów mieszkań, współpracę z profesjonalistami branży architektonicznej oraz ekspansję w budownictwo energooszczędne. Skuteczne monitorowanie zmian w branży, dostosowywanie oferty do aktualnych potrzeb klientów oraz utrzymanie solidnych relacji z dostawcami są kluczowe dla długotrwałego sukcesu w konkurencyjnym środowisku rynkowym.