BIZNESPLAN salon fryzjerski – 1 (przykład 2012)

48,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w 2012 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;
– objętość opracowania: 62 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944592-0-8;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN salon fryzjerski” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Strzyżenie damskie
2/. Modelowanie
3/. Modelowanie + prostowanie
4/. Koloryzacja
5/. Pasemka/balleyage
6/. Trwała ondulacja
7/. Prostowanie chemiczne
8/. Czesanie okolicznościowe
9/. Regeneracja
10/. Strzyżenie męskie
11/. Strzyżenie brody
12/. Strzyżenie wąsów

Charakterystyka ogólna

Zakład fryzjerski – zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów oraz wyrobu peruk.

Fryzjer – osoba zajmująca się:

 • myciem, obcinaniem i układaniem, czesaniem, suszeniem, farbowaniem, prostowaniem włosów, wykonywaniem trwałej ondulacji oraz podobnych czynności świadczonych dla mężczyzn i kobiet,
 • goleniem i przycinaniem brody,
 • masażem twarzy, manicurem i pedicurem, robieniem makijażu itp.,
 • pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 W ostatniej dekadzie mocno wzrosło też zainteresowanie mężczyzn swoim wyglądem. Zwyczajni mężczyźni, zaczęli szukać swojego stylu, dbając o ubranie i fryzurę. Wraz z modą na zarost, pojawiła się potrzeba dbania o brody i wąsy. To wszystko jest pewnym powrotem do dawnych praktyk. Jeszcze przed II wojną światową mężczyźni powszechnie pilnowali, by wyglądać elegancko i często odwiedzali fryzjerów, by układać sobie bardziej skomplikowane fryzury (np. fale), golić się brzytwą albo strzyc zarost.

Aby otworzyć i prowadzić salon fryzjerski nie potrzeba w zasadzie żadnych specjalnych pozwoleń ani uprawnień. Niezbędne jest jedynie założenie działalności gospodarczej. Do prowadzenia salonu fryzjerskiego nie jest na razie potrzebne wykształcenie fryzjerskie. To jednak ma się zmienić – przepisy Unii Europejskiej wymagają, by taka osoba posiadała tytuł fryzjera stylisty.

Zakład fryzjerski powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu:

1) może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;
2) nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.

Wymagania sanitarne dotyczące salonu fryzjerskiego zostały bardzo dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (opublikowane w dzienniku ustaw z 2004 r. numer 31 pod pozycją 273).

Podstawowe numery PKD

96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podklasa ta obejmuje:
– mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet,
– golenie i przycinanie brody,
– masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp.,
– pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji peruk, sklasyfikowanej w 3299Z, – działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 96.09.Z

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN salon fryzjerski”:

 1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE
1.2 DODSTAWOWE INFORMACJE

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
3.2 OFERTA
3.3 RYNEK
3.4 KONKURENCJA
3.5 CENA
3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD
3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA
3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

 1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI
4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.3 ZAKRES INWESTYCJI
4.4 ZASOBY LUDZKIE
4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

 1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW
5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…