Analiza SWOT — mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia rynkowe (4 czynniki)

SWOTAnaliza SWOT to narzędzie strategiczne wykorzystywane w biznesie do oceny sytuacji przedsiębiorstwa lub projektu.
Skrót SWOT oznacza:

 1. Strengths (S)
 2. Weaknesses (W)
 3. Opportunities (O)
 4. Threats (T)

W języku polskim tłumaczy się to na:

 1. S Mocne strony (Strengths). W tej sekcji analizy SWOT identyfikuje się wewnętrzne atuty, czyli mocne strony przedsiębiorstwa lub projektu. Są to rzeczy, które firma robi dobrze i które dają jej przewagę konkurencyjną.
 2. W Słabe strony (Weaknesses). W tej części analizy SWOT określa się wewnętrzne słabe strony przedsiębiorstwa lub projektu. Słabości to aspekty, które mogą ograniczać skuteczność lub zdolność do konkurencji.
 3. O — Szanse (Opportunities). W sekcji tej analizy SWOT skupia się na zewnętrznych czynnikach, które mogą stworzyć nowe możliwości lub perspektywy dla przedsiębiorstwa. To mogą być trendy rynkowe, zmiany w otoczeniu prawnym czy nowe technologie.
 4. T — Zagrożenia (Threats). W tej części analizy SWOT identyfikuje się zewnętrzne czynniki, które mogą stanowić potencjalne zagrożenia dla przedsiębiorstwa lub projektu. Zagrożenia to czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność.

Analiza SWOT powinna zawierać następujące elementy:

 1. Identyfikacja mocnych stron. W tej sekcji określa się, co przedsiębiorstwo robi dobrze, w czym jest silne, i co daje mu przewagę nad konkurencją. To może być wykwalifikowana kadra, dobra reputacja, innowacyjność, silna marka itp.
 2. Identyfikacja słabych stron. W tej części analizy koncentruje się na aspektach, które wymagają poprawy lub stanowią ograniczenie. To mogą być braki w zasobach, słaba infrastruktura, nieefektywne procesy itp.
 3. Identyfikacja szans. W tej sekcji analizy SWOT rozważa się trendy rynkowe, zmiany w otoczeniu prawno-ekonomicznym, rozwijające się rynki czy nowe technologie, które mogą stwarzać możliwości rozwoju lub zwiększenia zysków.
 4. Identyfikacja zagrożeń. W tej części analizy analizuje się czynniki zewnętrzne, takie jak konkurencja, zmiany w regulacjach prawnych, spadający popyt na rynku, które mogą stanowić potencjalne zagrożenia dla przedsiębiorstwa.

Analiza SWOT jest użytecznym narzędziem do opracowywania strategii biznesowej, ponieważ pomaga zrozumieć, w jaki sposób wykorzystać swoje atuty, eliminować słabości, wykorzystywać szanse i radzić sobie z zagrożeniami. To narzędzie pomaga przedsiębiorstwu lub projektowi lepiej dostosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.


Przykładowe biznesplany

Przykładowa analiza SWOT zakładu fryzjerskiego:

1. Mocne strony (Strengths)
 • Doświadczony personel. Nasz salon zatrudnia wykwalifikowanych fryzjerów i stylistów o wieloletnim doświadczeniu w branży.
 • Lojalna klientela. Mamy wiernych klientów, którzy regularnie korzystają z naszych usług i polecają nasz salon innym.
 • Dobra lokalizacja. Nasz salon znajduje się w centralnej części miasta, co ułatwia dostęp dla klientów.
 • Bogata oferta usług. Oferujemy szeroki zakres usług fryzjerskich, w tym cięcie, koloryzację, stylizację i pielęgnację włosów.
 • Stosujemy wysokiej jakości produkty. Korzystamy z renomowanych produktów fryzjerskich, co przekłada się na satysfakcję klientów.
2. Słabe strony (Weaknesses)
 • Wysokie koszty operacyjne. Nasze koszty utrzymania salonu są dość wysokie, co wpływa na cenę usług.
 • Konkurencja. Na rynku istnieje wiele innych salonów fryzjerskich, co sprawia, że konieczne jest podejmowanie działań marketingowych, aby przyciągnąć klientów.
 • Sezonowość. Branża fryzjerska jest podatna na sezonowość, co może prowadzić do wahania liczby klientów w różnych okresach roku.
 • Brak innowacji. Nie zawsze udaje się nam wprowadzać nowe trendy i innowacje w dziedzinie fryzjerstwa.
3. Szanse (Opportunities)
 • Rozwijający się rynek. Wzrost świadomości zdrowego stylu życia sprzyja zwiększeniu zapotrzebowania na usługi fryzjerskie.
 • Nowe trendy: Możemy wykorzystać nowe trendy we fryzjerstwie, takie jak ekologiczne produkty czy technologie cyfrowe.
 • Programy lojalnościowe. Możemy wprowadzić programy lojalnościowe, które zachęcą klientów do regularnego korzystania z naszych usług.
 • Współpraca z innymi branżami. Możemy nawiązać współpracę z innymi biznesami, takimi jak salony urody czy spa, co zwiększy naszą widoczność na rynku.
4. Zagrożenia (Threats)
 • Konkurencja cenowa. Inne salony mogą obniżyć ceny, co może wpłynąć na naszą rentowność.
 • Zmiany trendów. Szybko zmieniające się trendy fryzjerskie mogą wymagać ciągłego szkolenia naszego personelu.
 • Zmiany regulacji prawnych. Zmiany przepisów dotyczących pracy w branży fryzjerskiej mogą wprowadzić nowe wymagania i obciążenia podatkowe.
 • Recesja gospodarcza. W przypadku recesji konsumenci mogą ograniczać wydatki na usługi fryzjerskie.

Analiza SWOT pomaga salonowi fryzjerskiemu zrozumieć swoje mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia, co umożliwia opracowanie strategii biznesowej i dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia rynkowego.