Przykładowa analiza SWOT dla firmy ogrodniczej PKD 81.30.Z

Analiza SWOT dla firmy ogrodniczej pomaga zidentyfikować jej mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia.


SWOTMocne Strony (S – Strengths) analiza SWOT dla firmy ogrodniczej

 • Doświadczony zespół ogrodników. Posiadanie wysoko wykwalifikowanego zespołu ogrodników z bogatym doświadczeniem w projektowaniu i pielęgnacji ogrodów.
 • Posiadanie bazy firm współpracujących, to jest: architektów, geodetów, inżynierów, dostawców.
 • Szeroka oferta usług. Oferowanie kompleksowych usług ogrodniczych, w tym projektowanie ogrodów, zakładanie roślinności, pielęgnację, nawadnianie, oraz usuwanie niechcianych roślin.
 • Dobra reputacja. Cieszenie się dobrą opinią wśród lokalnej społeczności, zdobywając zaufanie klientów.
 • Znajomość obsługi z programów komputerowych do projektowania ogrodów ( np. Garden Composer Corel Draw).

Przykładowe biznesplanySłabe strony (W – Weaknesses) analiza SWOT dla firmy ogrodniczej

 • Sezonowość biznesu. Praca w branży ogrodniczej jest uzależniona od pór roku, co może wpływać na stabilność przychodów.
 • Zależność od cen materiałów ogrodniczych. Zmiany w cenach roślin, nawozów i innych materiałów ogrodniczych mogą wpływać na koszty prowadzenia biznesu.
 • Konieczność inwestycji w sprzęt. Działalność ogrodnicza wymaga utrzymania nowoczesnego sprzętu, co generuje koszty inwestycji.

SWOTSzanse (O – Opportunities) analiza SWOT dla firmy ogrodniczej

 • Rynek ogrodniczy online. Rozwój handlu online w branży ogrodniczej otwiera możliwość zdobycia nowych klientów poprzez e-commerce.
 • Zwiększone zainteresowanie ogrodami prywatnymi. Wzrost zainteresowania ogrodami prywatnymi stwarza szansę na rozwinięcie usług projektowania ogrodów rezydencjalnych.
 • Plany ogrodu, dobór gatunków i odmian coraz częściej zleca się doświadczonemu ogrodnikowi – specjaliście. Ogród to twór dynamiczny. Wysadzone rośliny są często małe. Po kilku, lub po dziesiątkach lat ich rozmiary zwiększają się wielokrotnie. Usuwanie gęsto posadzonych roślin, szczególnie drzew, nastręcza pewne opory (żal i prawne – zezwolenia). Pozostawione w zagęszczeniu tracą wygląd estetyczny a często i zdrowotny. Ilość gatunków i odmian oferowana do sprzedaży jest ogromna. Ta obfitość często utrudnia decyzje, która roślina byłaby najodpowiedniejsza do danego ogrodu
 • Edukacja ekologiczna. Rosnące zainteresowanie ekologią otwiera możliwość oferowania usług związanych z ogrodnictwem ekologicznym.
 • Dobrze rozwinięty rynek ogrodniczy w zakresie produkcji drzew i krzewów ozdobnych, produkcji elementów małej architektury, systemów nawodnień, elementów betonowych, budowli i mebli ogrodowych, materiałów ogrodniczych itp.
 • Zajmowanie się ogrodem jest zajęciem czasochłonnym; klienci, kierując się oszczędnością czasu i wysiłku oraz zdając się na profesjonalizm firm świadczących usługi ogrodnicze, dużo chętniej niż kilka lat temu decydują się na zatrudnienie architektów zieleni i wykwalifikowanych pracowników do stworzenia wymarzonego ogrodu.
  Wzrastająca tendencja klientów do przekazywania ciężaru opieki nad ogrodami wyspecjalizowanym (odejście od modelu sami pracujemy w swoim ogrodzie).
 • Klienci coraz chętniej decydują się na montaż automatycznych systemów nawadniania, prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych trawnika oraz budowę oczek wodnych (są to bowiem czynności wymagające odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia i profesjonalnego sprzętu).
 • Ludzie chętniej niż dotychczas zakładają ogrody, ponieważ wzrasta ich świadomość, poczucie estetyki, ale także ze względu na panującą modę na ogrody przydomowe; pragnienie posiadania ogrodu, nawet bardzo małego (na tarasie, balkonie), otaczania się roślinami staje się coraz większą potrzebą człowieka we współczesnym świecie.
 • Szerokie spektrum klientów – od firm deweloperskich, wspólnot mieszkaniowych, przez klientów indywidualnych a także drobnych zleceń dla klientów – seniorów.

Przykładowe biznesplanyZagrożenia (T – Threats) analiza SWOT dla firmy ogrodniczej

 • Zmiany klimatyczne. Nieprzewidywalne zmiany pogodowe i ekstremalne warunki atmosferyczne mogą wpływać na zdrowie roślin i prowadzenie usług ogrodniczych.
 • Konkurencja lokalna. Pojawienie się nowych firm ogrodniczych w okolicy może zwiększać konkurencję, wpływając na cenę usług.
 • Zmiany wzorców konsumenckich. Zmiany preferencji klientów w zakresie stylu ogrodów i ekologii mogą wymagać dostosowywania oferty.

Firma ogrodnicza powinna opierać swoją siłę na doświadczonym zespole ogrodników i szerokiej ofercie usług. Sezonowość biznesu i zależność od cen materiałów ogrodniczych stanowią wyzwania, ale mogą być zrównoważone poprzez rozwinięcie usług online, zwiększenie działań marketingowych oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty. Warto eksplorować rozwijające się trendy, takie jak ogrodnictwo ekologiczne i projektowanie ogrodów rezydencjalnych, aby utrzymać konkurencyjność na rynku ogrodniczym. Skuteczne budowanie relacji z klientami i utrzymanie dobrej reputacji lokalnej są kluczowe dla długoterminowego sukcesu w branży ogrodniczej.