Doradztwo finansowe – kod PKD 66.19.Z, wymagania i opis działalności

Doradztwo finansowe to usługi świadczone przez profesjonalistów, którzy pomagają klientom w zarządzaniu ich finansami osobistymi, inwestycjami, planowaniu emerytalnym, zarządzaniu długiem, planowaniu podatkowym i innych kwestiach związanych z finansami, a także ochroną finansową i ubezpieczeniami.

Wszystkie te dziedziny wymagają wiedzy, doświadczenia i zrozumienia różnych aspektów finansów, inwestycji i ubezpieczeń. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tych dziedzinach warto zyskać odpowiednie kwalifikacje, uzyskać licencje tam, gdzie są wymagane, i stale się dokształcać, aby być konkurencyjnym na rynku finansów i ubezpieczeń.

W Polsce doradztwo finansowe nie jest jeszcze zbyt popularne, ale stopniowo zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Bez wątpienia jest to sektor bardzo rozwojowy, dlatego warto zastanowić się nad założeniem takiej właśnie działalności. Jednakże konieczne jest posiadanie odpowiednich kompetencji, dlatego na taki biznes powinny decydować się wyłącznie osoby mające odpowiednie, najlepiej ekonomiczne wykształcenie oraz szeroką wiedzę związaną z finansami. Ponadto profesjonalny doradca powinien doskonale znać branżę usług finansowych, wykazywać tzw. miękkie kompetencje i cechować się inteligencją emocjonalną oraz empatią.

Z każdym rokiem liczba firm doradztwa finansowego zwiększa się na rynku. Jest wyraźnym sygnałem zapotrzebowania na tego typu usługi. Polski rynek finansowy jest znacznie mniej zamożny, niż ma to miejsce w innych krajach unijnych, szczególnie należących do tak zwanej „Starej Unii”. Jednak zwiększa się ilość osób, korzystających z bankowych usług.

Doradca finansowy może dbać zarówno o finanse osobiste, jak i finanse przedsiębiorstwa. Oczywiście klienci indywidualni mają nieco inne wymagania niż klienci instytucjonalni, dlatego wraz ze wzrostem liczby klientów niejednokrotnie konieczne bywa zatrudnienie pracownika.

Poniżej ogólny opis działalności doradztwa finansowego oraz informacje dotyczące kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).


Przykładowe biznesplany
Kod PKD Doradztwo finansowe

Główny kod PKD dla usług doradztwa finansowego to 66.19.Z – „Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych”.

Podklasa ta obejmuje:
– przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
– doradztwo dotyczące inwestycji,
– doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
– powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

Inne w tej samej kategorii najczęściej stosowane kody PKD:

66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podklasa ta obejmuje:
– działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,
– działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podklasa ta obejmuje:
– działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych: zarządzanie dobrami powypadkowymi, usługi aktuariuszy.


Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe
Opis działalności doradztwa finansowego
 • Planowanie finansowe. Doradcy finansowi pomagają klientom w opracowaniu planów finansowych, które uwzględniają oszczędzanie, inwestowanie, zarządzanie długiem i inne aspekty finansów osobistych.
 • Inwestycje. Pomagają klientom w wyborze odpowiednich instrumentów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości itp.
 • Planowanie emerytalne. Pomagają klientom w opracowaniu planów emerytalnych, które pozwalają na osiągnięcie finansowej niezależności w okresie emerytalnym.
 • Zarządzanie długiem. Doradcy finansowi pomagają klientom w zarządzaniu długiem, w tym w opracowywaniu planów spłaty kredytów i rozwiązywaniu problemów finansowych związanych z zadłużeniem.
 • Planowanie podatkowe. Oferują doradztwo w zakresie optymalizacji podatków, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.
 • Analiza portfela inwestycyjnego. Pomagają klientom w ocenie i restrukturyzacji istniejących portfeli inwestycyjnych, aby osiągnąć ich cele finansowe.
 • Analiza ryzyka. Doradcy finansowi przeprowadzają analizę ryzyka związanego z inwestycjami i pomagają klientom w zrozumieniu potencjalnych zagrożeń finansowych.

Przykładowe biznesplany
Wymagania dotyczące założenia działalności doradztwa finansowego
 • Kwalifikacje i certyfikaty. Doradcy finansowi powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty, takie jak Certyfikowany Doradca Finansowy (CFP) lub inne uznane certyfikaty branżowe.
 • Rejestracja firmy. Konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń i licencji, jeśli wymaga tego prawo lokalne.
 • Umowy z klientami. Podpisywanie umów z klientami, które określają zakres usług, warunki płatności i inne kluczowe aspekty współpracy.
 • Zabezpieczenie danych. Konieczne jest zabezpieczenie danych klientów, ponieważ doradcy finansowi mają dostęp do poufnych informacji finansowych.
 • Etyka i profesjonalizm. W branży doradztwa finansowego szczególnie istotna jest etyka i profesjonalizm, aby klientom można było zapewnić uczciwą i rzetelną obsługę.

Doradcy finansowi odgrywają kluczową rolę w pomaganiu klientom w osiąganiu ich celów finansowych i planowaniu przyszłości finansowej. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu klienci mogą podejmować lepsze decyzje finansowe i zabezpieczyć swoją przyszłość finansową.