BIZNESPLAN doradztwo finansowe -1 (przykład 2011)

53,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w 2011 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;
– objętość opracowania: 76 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944592-5-3;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN doradztwo finansowe” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Produkty kredytowe – szybkie pożyczki i kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne
2/. Produkty ubezpieczeniowe – ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
3/. Produkty leasingowe – leasing wszelkiego rodzaju przedmiotów
4/. Produkty inwestycyjne
5/. Płatności kasowe
6/. Doładowania telefonów komórkowych

Charakterystyka ogólna

Działalność związana z finansami i ubezpieczeniami to obszar, który obejmuje szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem finansami osobistymi, inwestycjami, planowaniem emerytalnym, a także ochroną finansową i ubezpieczeniami.

Wszystkie te dziedziny wymagają wiedzy, doświadczenia i zrozumienia różnych aspektów finansów, inwestycji i ubezpieczeń. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w tych dziedzinach warto zyskać odpowiednie kwalifikacje, uzyskać licencje tam, gdzie są wymagane, i stale się dokształcać, aby być konkurencyjnym na rynku finansów i ubezpieczeń.

W Polsce doradztwo finansowe nie jest jeszcze zbyt popularne, ale stopniowo zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Bez wątpienie jest to sektor bardzo rozwojowy, dlatego warto zastanowić się nad założeniem takiej właśnie działalności. Jednakże konieczne jest posiadanie odpowiednich kompetencji, dlatego na taki biznes powinny decydować się wyłącznie osoby mające odpowiednie, najlepiej ekonomiczne wykształcenie oraz szeroką wiedzę związaną z finansami. Ponadto profesjonalny doradca powinien doskonale znać branżę usług finansowych, wykazywać tzw. miękkie kompetencje i cechować się inteligencją emocjonalną oraz empatią.

Z każdym rokiem liczba firm doradztwa finansowego zwiększa się na rynku. Jest wyraźnym sygnałem zapotrzebowania na tego typu usługi. Polski rynek finansowy jest znacznie mniej zamożny, niż ma to miejsce w innych krajach unijnych, szczególnie należących do tak zwanej „starej unii”. Jednak zwiększa się ilość osób, korzystających z bankowych usług.

Doradca finansowy może dbać zarówno o finanse osobiste, jak i finanse przedsiębiorstwa. Oczywiście klienci indywidualni mają nieco inne wymagania niż klienci instytucjonalni, dlatego wraz ze wzrostem liczby klientów niejednokrotnie konieczne bywa zatrudnienie pracownika.

Podstawowe numery PKD

66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Podklasa ta obejmuje:
– przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
– doradztwo dotyczące inwestycji,
– doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
– powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Podklasa ta obejmuje:
– działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,
– działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
Podklasa ta obejmuje:
– działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych: zarządzanie dobrami powypadkowymi, usługi aktuariuszy.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN doradztwo finansowe”:

  1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE
1.2 DODATKOWE INFORMACJE

  1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

  1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
3.2 OFERTA
3.3 KLIENCI
3.4 KONKURENCJA
3.5 CENA
3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD
3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA
3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

  1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI
4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.3 ZAKRES INWESTYCJI
4.4 ZASOBY LUDZKIE
4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

  1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW
5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

  1. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…