BIZNESPLAN biuro porad prawnych (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 19 900,00 zł;
– objętość opracowania: 53 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-3-9;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN biuro porad prawnych” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Udzielanie porad prawnych
2/. Sporządzanie pism procesowych oraz urzędowych
3/. Sporządzanie oświadczeń woli
4/. Redagowanie umów adhezyjnych
5/. Prowadzenie obsługi prawnej firm itd.

W zakresie działalności firmy znajdą się usługi doradztwa prawnego świadczone stacjonarnie (biuro porad prawnych) oraz o charakterze mobilnym – z dojazdem do klienta. Jest wiele osób, które – ze względu choćby na podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnoprawność, ubezwłasnowolnienie czy osadzone – nie mają możliwości dotarcia do biura.

Charakterystyka ogólna

W dzisiejszym świecie źródłem wiedzy bardzo często jest Internet – niestety nie tylko na stopie prywatnej, ale także zawodowej. Tymczasem znalezione tam umowy adhezyjne czy porady prawne nie zawsze spełniają swoją zamierzoną funkcję, a przede wszystkim często nie zabezpieczają przedsiębiorcy jako strony konkretnej umowy.

Wiele osób prywatnych ma problemy z terminową spłatą pożyczek i kredytów, więc wsparcie takich osób w trudnych kontaktach z wierzycielami (np. przy prowadzeniu negocjacji z firmami windykacyjnymi, parabankami udzielającymi szybkich pożyczek na wysoki procent itd.) jest zadaniem dla prawników.

Prowadzenie biura doradztwa prawnego nie jest działalnością regulowaną, w związku z tym nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, licencji czy zezwoleń. Osoba będąca doradcą prawnym może jednak świadczyć pomoc prawną w niedużo mniejszym zakresie, niż osoby posiadające tytuły radcy prawnego czy adwokata.
Wykonywanie działalności gospodarczej w ramach biura doradztwa prawnego podlega obecnie wyłącznie wymogom ogólnym określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawowe numery PKD

69.10.Z – Działalność prawnicza

Podklasa ta obejmuje:

 • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
  – doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
  – doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
  – doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
  – statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
  – dokumentacji patentowej i praw autorskich,
  – przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
 • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
  – planowania strategicznego i organizacyjnego,
  – strategii i działalności marketingowej,
  – kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  – zarządzania produkcją,
  – zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  – planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  – opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  – planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  – planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN biuro porad prawnych”:

 1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Podstawowe dane
1.2. Podstawowe informacje

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Rodzaj proponowanej działalności
2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Przedstawienie projektu
3.2. Oferta
3.3. Rynek
3.4. Konkurencja
3.5. Cena
3.6. Sprzedaż i przychód
3.7. Proces produkcji / dostarczania
3.8. Zagrożenia i możliwości

 1. PLANY WYDATKÓW

4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej
4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.4. Zasoby ludzkie
4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne

 1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności
5.2. Źródła pokrycia wydatków
5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…