BIZNESPLAN produkcja ozdób i dekoracji z drewna (przykład 2020)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków funduszy Unii Europejskiej (PROW) w 2020 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 100 000,00 zł;
– objętość opracowania: 48 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-954472-6-6;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN produkcja ozdób i dekoracji z drewna” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Produkcja ozdób i dekoracji

 • ozdoby okolicznościowe, świąteczne
 • girlandy drewniane
 • drewniane albumy na zdjęcia, ramki na zdjęcia, tabliczki na dzień babci, produkty spersonalizowane
 • metryczki spersonalizowane
 • półki lusterka drewniane (szkło akrylowe)
 • płaskorzeźby
 • lampki drewniane
 • toppery na tort (akrylowe, drewniane)
 • pudełka drewniane spersonalizowane (chrzest, urodziny, inne okazje)
 • zabawki drewniane (klocki) itd.

2/. Grawerowanie i znakowanie

 • akrylowe (reklamy, oznakowania)
 • anodowane aluminium (grawerowanie i znakowanie)
 • artykuły promocyjno-reklamowe (długopisy, breloczki i wiele innych)
 • biżuteria (kreatywne projekty na złocie i materiałach szlachetnych)
 • drewno (zabawki, pamiątki, rękodzieła, upominki, modele architektoniczne)
 • kamień (grawerowanie w granicie, marmurze, bazalcie, ceramice, porcelanie)
 • metal (znakowanie i grawerowanie)
 • papier (karty okolicznościowe, okładki książek, karty okolicznościowe, wizytówki, zaproszenia, dekoracje)
 • skóra (grawerowanie skóry na torebki, portfele, walizki, bransoletki, paski czy obuwie)
 • szkło (grawerowanie w szkle kształtowym, płaskim i specjalnym)
 • sztuka i rzemiosło
 • tabliczki znamionowe.

Charakterystyka ogólna

Niemal każdy marzy, by posiadać rzecz stworzoną wyłącznie dla siebie, indywidualną, niepowtarzalną, odzwierciedlającą nasz charakter i nasze potrzeby. Te warunki spełniają produkty spersonalizowane na specjalne zamówienia. Firmy produkujące tego rodzaju wyroby nie cierpią na brak popularności.  Ten pomysł na działalność jest idealny dla osób, które mają zmysł artystyczny. Dodatkwym atutem może być produkcja wyrobów drewnianych stanowiących wystrój wnętrz, pamiątki i upominki.

Otwarcie o wybranym profilu nie wymaga realizacji jakiś szczególnych wymogów, nie jest bowiem działalnością regulowaną. W rezultacie poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, licencji czy wpisów do rejestrów.

Branża produkcji wyrobów drewnianych nie ma charakteru sezonowości, który przekładałby się na „zastój w działalności“ co daje możliwość ciągłości i utrzymywania stałego (lub rosnącego) poziomu sprzedaży bez względu na porę roku.

Podstawowe numery PKD

16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN produkcja ozdób i dekoracji z drewna”:

I. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować

2.1.      Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)
2.2.      Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej
2.3.      Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania

III. Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług 

3.1.      Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
3.2.      Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów

IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

4.1.      Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej
4.2.      Analiza marketingowa
4.2.1.   Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru
4.2.2.   Klienci
4.2.3.   Rynek
4.2.4.   Dystrybucja i promocja
4.2.5.   Konkurencja na rynku

V. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

5.1.      Analiza SWOT
5.2.      Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych

VI. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych

6.1.      Etapy realizacji operacji
6.2.      Źródła finansowania operacji

VII.     Zakres rzeczowo-finansowy operacji        

7.1.      Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

VIII.   Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy

IX. Projekcja finansowa dla operacji

9.1.      Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży
9.2.      Rachunek zysków i strat
9.3.      Zaktualizowana wartość netto
9.4.      Wskaźnik rentowności sprzedaży

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…