BIZNESPLAN usługi tartaczne z produkcją skrzynio palet (przykład 2017)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 21 000,00 zł;
– objętość opracowania: 46 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-948509-2-0;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi tartaczne z produkcją skrzynio palet” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Drewniane skrzyniopalety / opakowania do przechowywania owoców i warzyw
2/. Deski na wymiar pod zamówienie klienta z drewna świeżego, sezonowanego i suszonego
3/. Usługi heblowania, piłowania i suszenia powierzonego materiału

Charakterystyka ogólna

Tradycyjne tartaki swoją produkcję zazwyczaj ograniczają do wytwarzania (uzysku) surowych desek. Z kolei mikrotartaki położone często w okolicach sąsiadujących z wielkimi kompleksami leśnymi nastawione są głównie na świadczenie usług (w tym przecieranie surowca stanowiącego własność klienta) i zaopatrywanie najbliższej okolicy. Ich odmianą są tartaki przewoźne, których działalność polega na tym, że maszyny w postaci traków przewoźnych transportuje się za pomocą samochodu na miejsce obróbki drewna wyznaczone przez klienta.

Natomiast duże i nowoczesne tartaki to prawdziwe kombinaty nastawione na tzw. głęboką przeróbkę drewna, produkcję tarcicy heblowanej, desek podłogowych, gotowych domów, nawet mebli, Uzupełnieniem ich oferty może być też suszenie drewna i tworzenie placówek handlu detalicznego ze swoimi wyrobami.

Istotnym elementem działalności tartaków jest pozyskiwanie surowca. Około 80 % puli drewna pozyskiwanej w ciągu roku sprzedawane jest przez Lasy Państwowe na wolnym rynku, zwykle podczas przetargów publicznych. Drewno, które nie zostanie sprzedane w tych procedurach, trafia na zwykłe aukcje internetowe na e-drewnie.

W przypadku wycinki drzewa z lasów prywatnych należy zwrócić się do leśniczego nadzorującego w/w lasy o zalegalizowanie pozyskanego surowca, nawet jeśli przeznaczamy go na własny użytek. Działając w imieniu starosty powiatowego wystawi on świadectwo legalności pozyskanego drewna i ocechuje je, nabijając kolorowe plastikowe płytki (kolor niebieski). Drewno pochodzące z innych źródeł (Lasy państwowe, ARR) też jest cechowane tyle, że w innym kolorze.

Otwarcie tartaku nie wymaga posiadania szczególnych pozwoleń, koncesji czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej. Niemniej tartaki posiadające instalacje do impregnacji drewna lub tartaki o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W rezultacie ich otwarcie wymaga analizy pod kątem wpływu na środowisko (hałas, emisja, odpady, pobór wody i zrzut ścieków) oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

Tartak składa się z trzech podstawowych wydziałów produkcyjnych: plac surowca, hala tartaczna, skład tarcicy.
W rezultacie chcąc otworzyć tartak koniecznym jest przewidzieć odpowiednie zaplecze, powierzchnie i sprzęt uwzględniający w/w podział. W przypadku dodatkowych funkcji (np. suszarnia, obróbka drewna) tartak powinien posiadać dodatkowe wyposażenie.

Kierowanie i praca w tartaku nie wymagają szczególnych uprawnień. W tym względzie liczy się wiedza i doświadczenie. Na pewno zaś przydatne mogą okazać się kwalifikacje związane z obsługą pojazdów, wózków widłowych i maszyn.

Podstawowe numery PKD

1610.Z – Produkcja wyrobów tartacznych 

Podklasa ta obejmuje:

 • piłowanie, heblowanie i obróbkę mechaniczną drewna,
 • rozcinanie na warstwy, korowanie lub struganie kłód,
 • produkcję drewnianych podkładów kolejowych,
 • produkcję drewnianych materiałów podłogowych niepołączonych,
 • produkcję wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów,
 • suszenie drewna, impregnowanie drewna i obróbkę chemiczną drewna z użyciem środków konserwujących lub innych substancji.

1623.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak:

– belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe,
– prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem,
– drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp.,
– schody, poręcze i ogrodzenia,
– listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane,

 • produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny,
 • produkcję przenośnych domów, produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi tartaczne z produkcją skrzynio palet”:

 1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Podstawowe dane

1.2. Podstawowe informacje

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Rodzaj proponowanej działalności

2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Przedstawienie projektu

3.2. Oferta

3.3. Rynek

3.4. Konkurencja

3.5. Cena

3.6. Sprzedaż i przychód

3.7. Proces produkcji / dostarczania

3.8. Zagrożenia i możliwości

 1. PLANY WYDATKÓW

4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej

4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej

4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej

4.4. Zasoby ludzkie

4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne

 1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności

5.2. Źródła pokrycia wydatków

5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…