BIZNESPLAN czyszczenie parowe i pranie tapicerek – 3 (przykład 2018)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Urzędu Pracy w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 23 000,00 zł;
– objętość opracowania: 39 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-4-6;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN czyszczenie parowe i pranie tapicerek” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Pranie dywanów i wykładzin, czyszczenie tapicerek meblowych i samochodowych
2/. Czyszczenie parowe wszelkiego rodzaju powierzchni wodoodpornych (mycie posadzek gorącą parą, czyszczenie fug, czyszczenie ceramiki, armatury łazienkowej itp.)

Charakterystyka ogólna

Działalność związana z praniem, sprzątaniem i myciem jest istotnym elementem utrzymania czystości i higieny w różnych środowiskach. Kluczowym czynnikiem sukcesu w tej branży jest zapewnienie wysokiej jakości usług, terminowości, dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów oraz skuteczne zarządzanie zespołem pracowników i środkami czystości. Ponadto, należy przestrzegać przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dbać o ekologię.

Ten pomysł na biznes nie wymaga żadnych specjalistycznych kwalifikacji. Czyszczenie parowe, pranie dywanów i tapicerki meblowej i samochodowej nie wymaga w zasadzie zaopatrzenia się w odpowiednie urządzenia i dobrej jakości środki czyszczące.

Tego typu firma nie musi posiadać lokalu w centrum miasta, ani reprezentacyjnej siedziby. Atrakcyjna lokalizacja nie jest wymagana, z uwagi na to, że usługi oferowane będą u klienta. Wystarczy miejsce, w którym będzie można bezpiecznie przechowywać maszyny do czyszczenia dywanów i tapicerki. Do tego celu wystarczy zwykłe mieszkanie, albo lokal użytkowy. Nie muszą posiadać one dużej powierzchni.

Prowadzenie firmy zajmującej się czyszczeniem parowym, praniem tapicerki samochodowej, czyszczeniem dywanów i niespecjalistycznym sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji ani zezwoleń.

Podstawowe numery PKD

81.21.Z: Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Podklasa ta obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak: biura, domy i mieszkania, fabryki, sklepy, instytucje, pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN czyszczenie parowe i pranie tapicerek”:

I. Dane dotyczące wnioskodawcy

II. Dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia

 1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 2. Przeważająca działalność gospodarcza kod PKD 2007
 3. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej
 4. Przewidywany okres prowadzenia działalności gospodarczej po 12 miesiącach tj. po okresie wywiązania się z warunków umowy
 5. Opisać cel, motywacje, wybór planowanej działalności gospodarczej. Określić główne grupy klientów, działania marketingowe, szanse powodzenia i utrzymania na rynku
 6. Opisać konkurencję, wskazać, w czym przedsiębiorstwa istniejące mają przewagę i jakie działania zostaną podjęte w celu jej zminimalizowania
 7. Posiadane niezbędne pozwolenia, licencje, odbyte szkolenia, kwalifikacje, zainteresowanie potwierdzające przygotowanie do planowanej działalności
 8. Opisać zarządzanie planowaną działalnością- nawiązanie współpracy z dostawcami/ odbiorcami, posiadanie wstępnych zamówień
 9. Siedziba działalności gospodarczej
 10. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 11. Przewidywane zatrudnienie pracowników
 12. Forma opodatkowania
 13. Posiadane maszyny, narzędzia i urządzenia, surowce/towar
 14. Środki transportu
 15. Środki pieniężne
 16. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie zostaną poniesione w okresie od dnia otrzymania środków finansowych do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej

III. Dane dotyczące dotacji i jej wykorzystania

 1. Kwota wnioskowanych środków
 2. Harmonogram i specyfikacja wydatków w ramach wnioskowanych środków
 3. Uzasadnienie zakupów pod kątem celowości, niezbędności i przydatności do prowadzenia działalności dotyczące wnioskowanych zakupów
 4. Określić przyjęte założenia do przewidywanych efektów ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej

IV. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

V. Sytuacja finansowa wnioskodawcy

 1. Sytuacja rodzinna
 2. Dane dotyczące współmałżonka
 3. Źródło i wielkość miesięcznie uzyskiwanych dochodów brutto współmałżonka
 4. Stosunki majątkowe między małżonkami
 5. Posiadany majątek stanowiący własność lub współwłasność
 6. Istniejące zobowiązania

VI. Proponowana forma zabezpieczenia umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…