BIZNESPLAN architektoniczne biuro projektowe – 2 (przykład 2019)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Urzędu Pracy w 2019 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 27 480,00 zł;
– objętość opracowania: 32 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-5-3;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN architektoniczne biuro projektowe” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Wizualizacja wnętrza
2/. Wizualizacja zewnętrzna
3/. Wycena indywidualna wnętrza (wizualizacja)
4/. Wycena indywidualna wnętrza (wizualizacja + kosztorys)

Projekt zakłada stworzenie firma działającej w sektorze usług w branży architektonicznej w formie biura projektowego zajmującego się aranżacjami wnętrz, tworzeniem wizualizacji fotorealistycznych pomieszczeń, wizualizacjami deweloperskimi, modelowaniem i wizualizacjami architektury.

Charakterystyka ogólna

W Polsce branża budowlana i rynek nieruchomości przechodzą przez pozytywny rozkwit. W branżach tych nie szuka się też jedynie podstawowych funkcji, ale pojawiła się ogromna potrzeba zachowanie we wszelkich pracach estetyki, komfortu, luksusu i stylu. W związku z tym zapotrzebowanie na dobrych architektów również rośnie. Architektura obejmuje planowanie i projektowanie budynków i budowli.

Architekci są zobowiązani do projektowania różnych struktur takich jak domy, mieszkania, sklepy, kompleksy handlowe, biura, kompleksy przemysłowe, szpitale, hotele, terminale lotnicze, szkoły itp. Są również potrzebni, jeśli budynek ma być odnowiony lub poddany naprawie.

Założenie biura projektowania wnętrz nie wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów – nie jest działalnością regulowaną, w związku z tym nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, licencji czy zezwoleń. W przypadku gdyby zadania obejmowały zaprojektowanie zmian mogących ingerować w bezpieczeństwo konstrukcji lub użytkowania obiektu to takie prace wymagają już posiadania uprawnień budowlanych i powinny być przeprowadzone przez pracownie / osoby je posiadające.

Prowadzić biuro projektowania wnętrz mogą architekci, ale także inne osoby, które posiadają takie przymioty jak kreatywność, wizja przestrzenna, umiejętności techniczne oraz wysokie poczucie estetyki. W tej dziedzinie liczy się umiejętność łączenia biznesu z aspiracjami artystycznymi.

Podstawowe numery PKD

74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podklasa ta obejmuje:
– projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
– projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,
– działalność projektantów graficznych,
– działalność dekoratorów wnętrz.

71.11.Z – Działalność w zakresie architektury

Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:
– projektowaniem budowlanym,
– projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN architektoniczne biuro projektowe”:

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 1. Dane osobowe
 2. Wykształcenie
 3. Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 4. Dane dotyczące współmałżonka wnioskodawcy

II. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

III. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Opis miejsca i rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 2. Rodzaj działalności
 3. Lokalizacja miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej
 5. Przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności gospodarczej
 6. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania
 7. Przewidywana forma opodatkowania
 8. Planowane zatrudnienie pracowników

IV. WYKAZ DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

 1. Uzyskane niezbędne pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty
 2. Ukończone kursy, szkolenia
 3. Posiadane rozeznanie lub ewentualne kontakty
 4. Charakterystyka grupy docelowej
 5. Geograficzny zakres oddziaływania działalności gospodarczej

V. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

 1. Uzasadnienie do planowanych wydatków w ramach wnioskowanej kwoty

VII. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO -FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Opis do tabeli

VIII. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU DOFINANSOWANIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…