BIZNESPLAN mobilne usługi ogrodnicze -3 (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 25 530,00 zł;
– objętość opracowania: 59 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-950128-9-1;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN mobilne usługi ogrodnicze” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Pielęgnacja terenów zielonych:
– plewienie rabat kwiatowych, grządek, ogródków skalnych i innych terenów zielonych
– przycinanie krzewów i drzew (z wywozem gałęzi na życzenie Klienta)
– koszenie trawników (z wywozem skoszonej trawy na życzenie Klienta)
2/. Zakładanie ogródków skalnych
3/. Komponowanie rabat z kwiatami również wedle pomysłu Klienta
4/. Zakładanie i pielęgnacja roślin na balkonach i tarasach
5/. Wykonywanie prac sezonowych takich jak:
– wiosna: grabienie ogrodu po zimie z resztek liści, gałęzi i starej trawy, obsadzanie rabat kwiatami, przycinanie drzew i krzewów ozdobnych, przerzedzanie kwiatów, roślin skalnych i krzewów na inne stanowiska, nawożenie
– lato: plewienie rabat, nawożenie
– jesień: grabienie i wywóz liści, przygotowanie wrażliwych odmian kwiatów i krzewów do zimy
– zima: odśnieżanie.

Charakterystyka ogólna

Starannie utrzymany ogród stał się jednym z wyznaczników jakości życia i prestiżu. Ponadto odbiorcami usług projektowania i pielęgnacji ogrodów są już nie tylko osoby indywidualne, ale również gminy czy urzędy miejskie.
Profil firmy ogrodniczej powinien być na tyle szeroki, aby mogła ona przetrwać nie tylko nawał typowych zajęć od wiosny do jesieni, ale także martwy sezon zimowy, gdy zarobku szukać trzeba np. przy remontach osiedlowych chodników.

Ważne jest umiejętne rozplanowanie czasu swojej pracy. Lato należy przeznaczyć na realizacje projektów i pielęgnacje ogrodów, w okresie zimowym natomiast firmy tego typu ratują się świadczeniem usług odśnieżania.

Zleceń na usługi ogrodnicze nieustannie przybywa. Duża część właścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych to potencjalna klientela. Rośnie też wartość zamówień, bo ogrody stają się coraz bardziej nowoczesne, klienci wymagają zastosowania nowinek technicznych i architektonicznych.

Klienci, kierując się oszczędnością czasu i wysiłku oraz zdając się na profesjonalizm firm świadczących usługi ogrodnicze, dużo chętniej niż kilka lat temu decydują się na zatrudnienie architektów zieleni i wykwalifikowanych pracowników do stworzenia wymarzonego ogrodu.
Moda na taką prywatną, dobrze zaprojektowaną „ogrodniczą arkadię” to nowy trend. Oaza zieleni powinna odznaczać się szykownością i reprezentatywnością. W tym celu ludzie korzystają z porad ekspertów od projektowania krajobrazu, czerpią inspiracje z prasy konsumenckiej, stylowych programów poświęconych tematyce ogrodniczej i internetowych portali designerskich.

Tego typu działalność gospodarcza nie wymaga uzyskania szczególnych uprawnień, koncesji, licencji.
Zgodnie z prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 1994, nr 89, poz. 414), przedsiębiorcę obowiązuje jednak znajomość terminologii w zakresie obiektów budowlanych i wymogów w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń na ich wznoszenie lub rozbiórkę.

Świadczenie usług zagospodarowania terenów zieleni wymaga też znajomości i stosowania prawa ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania:
— warunków ochrony zasobów środowiska,
— warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
— kosztów korzystania ze środowiska.

Podstawowe numery PKD

81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN mobilne usługi ogrodnicze”:

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dane Wnioskodawcy
 2. Rodzaj działalności
 3. Działalność

II. POTENCJAŁ I WYKSZTAŁCENIE WNIOSKODAWCY

III. POMYSŁ NA BIZNES

 1. Informacje wstępne
 2. Produkt / usługa: dokładny opis, uzasadnienie wyboru
 3. Opis rynku
 4. Innowacyjność pomysłu
 5. Lokalizacja
 6. Potencjalni klienci
 7. Dystrybucja i promocja
 8. Konkurencja na rynku
 9. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 10. Podjęte działania przygotowawcze
 11. Zasoby techniczne

IV. ANALIZA SWOT

 1. Opis mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń
 2. Wnioski z analizy SWOT

V. PLAN RZECZOWY INWESTYCJI

 1. Uzasadnienie inwestycji
 2. Zakres inwestycji

VI. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Cena oferty i sprzedaż w okresie 12 miesięcy
 2. Prognoza ekonomiczna przedsięwzięcia

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…