BIZNESPLAN firma remontowo-budowlana -3 (przykład 2017)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 400,00 zł;
– objętość opracowania: 56 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-947754-2-1;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN firma remontowo-budowlana” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Okres jesienno-zimowy: usługi remontowo-budowlane – mające charakter wewnętrzny, całoroczny (najnowsze technologie budowlane pozwalają na wykańczanie wnętrz cały rok):
– tynkowanie,
– murowanie,
-szpachlowanie,
– glazura,
– montaż drzwi,
– wykonywanie zabudowy gips-karton,
– malowanie itd.

2/. Okres wiosenno-letni: usługi docieplania i renowacji budynków (obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, wieżowce, kamienice, budynki handlowe i biurowe, a także mała architektura) – mające charakter zewnętrzny i uzależnione od warunków pogodowych:
– izolacja termiczna mieszkań i budynków od zewnątrz;

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z budownictwem, architekturą i ogrodnictwem to obszary, które obejmują szeroki zakres usług i działalności związanych z projektowaniem, budową i pielęgnacją różnych rodzajów budynków oraz przestrzeni otwartych.
Działalność gospodarcza w tych dziedzinach może być bardzo zróżnicowana i obejmować wiele specjalizacji. Warto również pamiętać, że te branże są często regulowane przepisami budowlanymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa, więc zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla powodzenia w tych dziedzinach.

Usługi remontowo-budowlane nie są nowymi produktami na rynku, jednak zapotrzebowanie na tego typu usługi pomimo znaczącej konkurencji jest duże.

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace.

Ponadto możesz także (jeżeli posiadasz właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią Tobie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się opisy procedur, których zrealizowanie pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako architekt albo inżynier budownictwa.

Podstawowe numery PKD

43.31.Z – tynkowanie
Podklasa ta obejmuje:
– wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
– instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
– wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
– wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

43.34.Z – malowanie i szklenie
Podklasa ta obejmuje:
– wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
– malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
– instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
– szklenie okien.

43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Podklasa ta obejmuje:
– czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
– roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN firma remontowo-budowlana”:

I. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE
1.2 DODSTAWOWE INFORMACJE 

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY 

III. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
3.2 OFERTA
3.3 RYNEK
3.4 KONKURENCJA
3.5 CENA
3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD
3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA
3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI 

IV. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI
4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.3 ZAKRES INWESTYCJI
4.4 ZASOBY LUDZKIE
4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE 

V. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW
5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…