BIZNESPLAN firma remontowo-budowlana – 4 (przykład 2016)

28,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2016 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 18 000,00 zł;
– objętość opracowania: 30 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-947754-3-8;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN firma remontowo-budowlana” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Prace remontowo-budowlane:
– wykonywanie instalacji,
– roboty ogólnobudowlane,
– wykonywanie gładzi,
– malowanie ścian oraz elementów stolarki drewnianej i metalowej,
– wykonywanie flizów,
– posadzki z płytek, parkietu i paneli podłogowych,
– prace montażowe

2/. Prace brukarskie:
– przygotowaniem terenu pod kostkę brukową,
– ułożenie krawężników,
– ułożenie kostki,
– prace wykończeniowe i porządkowe.

3/. Usługi ogólnobudowlane:
– przygotowanie placów budowy (prace ziemne),
– wykonanie fundamentów,
– wykonywanie ścian, stropów,
– wykonywanie i montowanie więźby dachowej,
– montaż pokryć dachowych,
– wykonywanie szamb, kanalizacji i melioracji terenu,
– wykonywanie ogrodzeń itd.

Charakterystyka ogólna

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto możesz także (jeżeli posiadasz właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią Tobie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się opisy procedur, których zrealizowanie pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako architekt albo inżynier budownictwa.

Podstawowe numery PKD

43.31.Z – tynkowanie
Podklasa ta obejmuje:
– wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
– instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
– wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
– wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

43.34.Z – malowanie i szklenie
Podklasa ta obejmuje:
– wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
– malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
– instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
– szklenie okien.

43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Podklasa ta obejmuje:
– czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
– roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN firma remontowo-budowlana”:

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

II. DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 1. Wykształcenie
 2. Zawód wyuczony
 3. Zawód ostatnio wykonywany
 4. Posiadane predyspozycje do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 5. Ostatnie miejsce pracy
 6. Sposób rozwiązania umowy o pracę
 7. Informacja o wcześniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej
 8. Data ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy
 9. Nazwa banku i numer posiadanego konta osobistego 

III. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU PRZEZ BEZROBOTNEGO PRZYZNANYCH JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

IV. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Symbol PKD 2007 r.
 3. Miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 4. Wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
 5. Analiza rynku ( odbiorców, konkurencji, dostawców)
 6. Analiza SWOT
 7. Sposób promocji i reklamy – planowana metoda wejścia na rynek.
 8. Motywy podejmowania działalności gospodarczej 

V. KALKULACJA KOSZTÓW

 1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania
 2. Źródła finansowania działalności 

VI. SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…