BIZNESPLAN druk 3D (projekt i wykonanie modelu 3D biżuterii) (przykład 2019)

48,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków funduszy Unii Europejskiej (PROW) w 2019 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 50 000,00 zł;
– objętość opracowania: 69 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-8-4;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN druk 3D (projekt i wykonanie modelu 3D biżuterii)” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Projektowanie biżuterii i wykonywanie modeli 3D
2/. Sprzedaż biżuterii
3/. Grawerowanie

Charakterystyka ogólna

Druk 3D to technologia umożliwiająca wytwarzanie trójwymiarowych przedmiotów na podstawie projektów komputerowych. Rozwiązanie to upowszechniło się zaledwie około 10 lat temu i od tego czasu dynamicznie się rozwija. Urządzenia są coraz tańsze i coraz bardziej precyzyjne, dzięki czemu wydruki 3D znalazły już wiele praktycznych zastosowań.

Technologia druku 3D staje się coraz bardziej popularna, a liczba branż, w których można go wykorzystać, wciąż rośnie. Drukarką 3D można wydrukować niemal wszystko: ozdoby, przedmioty codziennego użytku, części zamienne do urządzeń, prototypy produktów, makiety architektoniczne, figurki itd. Możliwe jest drukowanie z plastiku, metalu, a nawet szkła. Potencjał jest bardzo duży, a skala wykorzystania druku 3D coraz większa.

Możliwości i pomysłów na własny biznes nie brakuje: drukowanie 3D wykorzystuje się w pracowniach jubilerskich, branży kosmetycznej, zabawkarskiej, medycznej, elektronicznej, motoryzacji i meblarstwie, a nawet w sektorze wojskowym i kosmicznym.

Otwarcie firmy zajmującej się projektowaniem i drukiem 3D nie wymaga realizacji jakiś szczególnych wymogów. Nie jest bowiem działalnością regulowaną. W rezultacie poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, licencji czy wpisów do rejestrów.

Podstawowe numery PKD

32.12.Z – Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN druk 3D (projekt i wykonanie modelu 3D biżuterii)”:

I. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować

2.1.      Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)
2.2.      Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej
2.3.      Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania

III. Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług

3.1.      Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
3.2.      Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów

IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

4.1.      Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej
4.2.      Analiza marketingowa
4.2.1.   Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru
4.2.2.   Klienci
4.2.3.   Rynek
4.2.4.   Dystrybucja i promocja
4.2.5.   Konkurencja na rynku

V. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

5.1.      Analiza SWOT
5.2.      Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych

VI. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych

6.1.      Etapy realizacji operacji
6.2.      Źródła finansowania operacji

VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji        

7.1.      Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

VIII. Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy

 IX. Projekcja finansowa dla operacji

9.1.      Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży
9.2.      Rachunek zysków i strat
9.3.      Zaktualizowana wartość netto
9.4.      Wskaźnik rentowności sprzedaży

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail