BIZNESPLAN studio fotograficzne – naturalna fotografia rodzinna w stylu „lifestyle” – 3 (przykład 2020)

58,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków funduszy Unii Europejskiej (PROW) w 2020 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 100 000,00 zł;
– objętość opracowania: 105 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-954472-5-9;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN studio fotograficzne – naturalna fotografia rodzinna w stylu „lifestyle”” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Sesja ciążowa, noworodkowa, dziecięca, kobieca
2/. Sesja urodzinowa
3/. Reportaż z Chrztu
4/. Inne sesje okazjonalne (np. panieńska, komunijna, szkolna)
5/. Sesje świąteczne

Charakterystyka ogólna

Fotografia lifestylowa (ang. Lifestyle Photography) zawiera w sobie wiele typów fotografii, choć najbliżej jej do fotografii reportażowej.
Sesja lifestyle to naturalna, inspirowana życiem sesja. Pokazuje codzienne życie ludzi, ich emocje, nastroje – ale nadal w artystycznym ujęciu. Fotografia lifestylowa opowiada historię. To naturalne sesje, na których można – a nawet i trzeba – wyrazić siebie.

Podczas sesji lifestylowych fotograf prowadzi uczestników, aby uzyskać idealne połączenie naturalności, jaką mają oddać zdjęcia, z estetyką fotografii. Na takich sesjach uczestnicy są zajęci swoimi obowiązkami, a fotograf uchwyca to, oddając ich zachowania i wszystko wokół takim, jakie jest.

Niezależnie od koncepcji miejsca, czy celu sesji – fotografia lifestyle nie wymaga umiejętności pozowania, ale umiejętności bycia sobą, zapominając, że jest się przed obiektywem.
W fotografii lifestyle pojawiają się z jednej strony codzienne, prozaiczne sytuacje, lecz z drugiej – specjalne wydarzenia typu rocznica ślubu, urodziny, lub święta.

Największym atutem sesji rodzinnych jest wymóg cykliczności. Dzieci rosną w takim tempie, że jedna sesja rocznie to minimum.
Fotograf, który jest w stanie przekonać do siebie daną rodzinę, może liczyć na stałe źródło dochodu.

Otwarcie o wybranym profilu nie wymaga realizacji jakiś szczególnych wymogów. Nie jest bowiem działalnością regulowaną. W rezultacie poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, licencji czy wpisów do rejestrów.
Działalność związana z usługami fotograficznymi i filmowymi wymaga nie tylko umiejętności artystycznych, ale także znajomości technologii i sprzętu fotograficznego i filmowego. Warto również dbać o rozwijanie umiejętności marketingowych i promocyjnych, aby zdobyć klientów i promować swoje usługi. Branża ta jest dynamiczna i zmienna, dlatego ważne jest śledzenie trendów i technologicznych innowacji.

Podstawowe numery PKD

PKD:74.20.Z: Działalność fotograficzna

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN studio fotograficzne – naturalna fotografia rodzinna w stylu „lifestyle””:

I. Informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

II. Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować

2.1.      Potencjał, wykształcenie i doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dot. operacji  w zakresie rozwijania działalności gospodarczej)
2.2.      Posiadane zasoby, które będą wykorzystane do prowadzonej działalność gospodarczej
2.3.      Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania

III. Wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładanego ilościowego i wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług 

3.1.      Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji
3.2.      Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów

IV. Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

4.1.      Opis planowanej operacji – ogólne informacje o planowanej działalności gospodarczej
4.2.      Analiza marketingowa
4.2.1.   Oferta – charakterystyka produktu / usługi / towaru
4.2.2.   Klienci
4.2.3.   Rynek
4.2.4.   Dystrybucja i promocja
4.2.5.   Konkurencja na rynku

V. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT)

5.1.      Analiza SWOT
5.2.      Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych

VI. Planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych

6.1.      Etapy realizacji operacji
6.2.      Źródła finansowania operacji

VII.     Zakres rzeczowo-finansowy operacji        

7.1.      Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji.

VIII.   Wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy

IX. Projekcja finansowa dla operacji

9.1.      Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży
9.2.      Rachunek zysków i strat
9.3.      Zaktualizowana wartość netto
9.4.      Wskaźnik rentowności sprzedaży

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…