BIZNESPLAN produkcja utworów audiowizualnych – 1 (przykład 2011)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w 2011 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;
– objętość opracowania: 38 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944595-2-9;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN produkcja utworów audiowizualnych” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Usługi dla biznesu:
– produkcja reklamy TV- produkcja spotu internetowego
– produkcja filmu korporacyjnego/filmu szkoleniowego
– organizacja eventu

2/. Usługi dla TV i wydawców:
– produkcja programów telewizyjnych
– produkcja teledysków

3/. Inne usługi dla filmu i TV:
– serwis zagranicznych produkcji filmowych i telewizyjnych
– research na potrzeby produkcji filmowej i TV
– poszukiwanie i udostępnianie lokalizacji na potrzeby realizacji zdjęć do filmów/reklam
– kierownictwo produkcji utworów audiowizualnyc
– produkcja wykonawcza utworów audiowizualnych
4/. Produkcja filmów fabularnych i dokumentalnych

Charakterystyka ogólna

Produkcja utworów audiowizualnych obejmuje szeroki zakres działań związanych z tworzeniem treści w formie audio i wideo. Przedsiębiorstwa zajmujące się tą działalnością mogą tworzyć filmy, programy telewizyjne, reklamy, treści online, animacje, gry wideo, nagrania dźwiękowe i wiele innych.

Możliwe typy działalności:

 1. Tworzenie filmów i programów telewizyjnych. Firma może angażować się w produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali, programów rozrywkowych itp.
 2. Produkcja reklam i treści online. Tworzenie reklam dla firm, treści wideo na platformy społecznościowe, vlogi, materiały edukacyjne itp.
 3. Animacje i gry wideo. Produkcja animacji, gier wideo, treści VR (wirtualna rzeczywistość), interaktywnych aplikacji.
 4. Nagrania dźwiękowe. Tworzenie nagrań audio, audiobooków, podcastów, ścieżek dźwiękowych do filmów i gier.

Firma zajmująca się produkcją utworów audiowizualnych musi dysponować kreatywnym zespołem, dostępnym sprzętem oraz znajomością najnowszych technologii. Wysoka jakość treści i innowacyjne podejście do produkcji mogą przyczynić się do pozyskania klientów i osiągnięcia sukcesu na rynku mediów audiowizualnych.

Jeśli spojrzymy na ogólną kondycję rynku produkcji filmowej/reklamowej w Polsce, zauważymy, że przeżywa on zdecydowany rozkwit – z roku na rok realizowanych jest coraz więcej profesjonalnych projektów z użyciem nowoczesnych technologii.

Superszybkie kamery cyfrowe, a nawet aparaty fotograficzne, które pozwalają filmować w doskonałej jakości, całkowicie wyparły z rynku klasyczne kamery na taśmę filmową, co znacznie obniża koszty produkcji.

W rozwoju rynku filmów reklamowych pomaga też coraz większy dostęp do szerokopasmowego internetu i wzrost ilości stacji tematycznych, oraz filmów dla biznesu i kampanii reklamowych w internecie (stały – dynamiczny wzrost udziału w rynku reklamowym), w których emisja jest dużo tańsza niż w stacjach terestrialnych. To spowodowało większy popyt na filmy reklamowe z niższymi budżetami, bo dla mniejszych reklamodawców zniknęła bariera kosztów mediowych. W rezultacie mniej zamożni marketerzy szukają możliwości tańszego wyprodukowania spotu, dając szansę młodym i zdolnym twórcom.

Podstawowe numery PKD

59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN produkcja utworów audiowizualnych”:

 1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE
1.2 DODSTAWOWE INFORMACJE

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY 

 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
3.2 OFERTA
3.3 RYNEK
3.4 KONKURENCJA
3.5 CENA
3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD
3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA
3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI 

 1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI
4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.3 ZAKRES INWESTYCJI
4.4 ZASOBY LUDZKIE
4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE 

 1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW
5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…