BIZNESPLAN agencja marketingowa – kanał internetowy (przykład 2019)

28,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Urzędu Pracy w 2019 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 19 642,00 zł;
– objętość opracowania: 30 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-954472-1-1;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN agencja marketingowa – kanał internetowy” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Prowadzenie konta Facebook
2/. Redagowanie tekstów reklamowych
3/. Tworzenie opisów na strony www
4/. Tworzenie kampanii marketingowych
5/. Tworzenie haseł sprzedażowych
6/. Prowadzenie konta Instagram itd.

Charakterystyka ogólna

Przedmiotem działalności agencji reklamowej jest tworzenie kampanii reklamowych. Kampanie te dzieli się na wiele rodzajów – m.in. ze względu na kanał dotarcia do klienta: Internet, telewizja, prasa, radio, kanały pochodne (ulotki, bilbordy, oklejane samochody, akcje kreatywne).
Internetowa agencja reklamowa to zdecydowanie najnowocześniejszy typ agencji reklamowych. Możliwości internetu w promocji są ogromne, a internetowe agencje reklamowe mogą zajmować się m.in.:

 • SEO- pozycjonowanie organiczne. Polega na tworzeniu linków, stron, i infrastruktury serwisu tak by znalazł się on w jak najwyżej w pozycji w wyszukiwarce Google;
 • SEM- dział ten wykorzystuje głównie program Google AdWords do reklamy;
 • RTB – infrastruktura reklamowa, w której reklama jest kupowana w czasie rzeczywistym;
 • Media Planning – kupno reklam bezpośrednio na stronach serwisów internetowych;
 • Content Marketing/ Copywritting – pisanie artykułów pod konkretny cel;
 • Social Media – promocja na serwisach społecznościowych np. Facebook, Snapchat, Instagram.

Prowadzenie agencji reklamowej nie jest działalnością regulowaną, w związku z tym nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, licencji czy zezwoleń.
Wykonywanie działalności gospodarczej w ramach agencji reklamowej podlega obecnie wyłącznie wymogom ogólnym określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawowe numery PKD

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
Podklasa ta obejmuje:

 • kompleksowe projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych poprzez:
  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
  • projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam zewnętrznych, w formie bilbordów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystawach okiennych, reklam na samochodach i autobusach itp.,
  • dystrybucję i doręczanie prospektów i próbek reklamowych,
  • tworzenie stoisk oraz innych konstrukcji i miejsc wystawowych,
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pozostałe usługi reklamowe mające na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów, np. poprzez:
  • promocję wyrobów,
  • marketing bezpośredni,
  • doręczanie i zamieszczanie prospektów i próbek reklamowych oraz bezpośrednią reklamę korespondencyjną,
  • doradztwo marketingowe.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN agencja marketingowa – kanał internetowy”:

I. WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

II. BIZNESPLAN

 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.1. Szczegółowy zakres działalności
1.2. Działania podejmowane w związku z prowadzeniem wnioskowanej działalności gospodarczej, potwierdzające jej wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły, przewidywane zatrudnienie pracowników, działania marketingowe
1.3. Forma prawna przedsięwzięcia
1.4. Planowany  termin  rozpoczęcia  działalności
1.5. Planowane zasoby siły roboczej
1.6. Forma opodatkowania
1.7. Zgłoszenie rejestracyjnego podatku od towarów i usług

 1. STAN ZAAWANSOWANIA ORGANIZACYJNEGO I INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Posiadane środki własne zaangażowane w przedsięwzięcie
2.2. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
2.3. Działania podjęte w celu pozyskania pozwoleń, atestów, certyfikatów, koncesji niezbędnych do prowadzenia wnioskowanej działalności
2.4. Odbiorcy

 1. PLAN FINANSOWY

3.1. Kwota środków finansowych potrzebnych do podjęcia planowanego przedsięwzięcia
3.2. Kalkulacja wydatków związanych z podjęciem działalności
3.3. Szczegółowa specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych
3.4. Przewidywane efekty ekonomiczne wnioskowanej działalności gospodarczej
3.5. Analiza SWOT – mocne i słabe strony przedsięwzięcia

 1. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…