BIZNESPLAN salon kosmetyczny – stylizacja paznokci, zagęszczanie i wydłużanie rzęs – 2 (przykład 2019)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Urzędu Pracy w 2019 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 29 181,00 zł;
– objętość opracowania: 38 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-954472-3-5;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN salon kosmetyczny – stylizacja paznokci, zagęszczanie i wydłużanie rzęs” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Manicure biologiczny i hybrydowy
2/. Odnowa hybrydowa
3/. Przedłużanie paznokci (żel, akryl)
4/. Odnowa żelowa / akrylowa
5/. Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
6/. Uzupełnianie rzęs

Charakterystyka ogólna

Dbanie o urodę i jej udoskonalanie stało się obecnie bardzo trendy. W zakładach fryzjersko-kosmetycznych pracuje cały sztab ludzi, by poprawić to, w czym nie popisała się natura. Manicurzyści, pedicurzyści czy fryzjerzy to zawody, które są powszechnie znane. Stylista rzęs jest jedną z nowych profesji, która aktualnie podbija kosmetyczny rynek.

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs to dzisiaj jeden z najbardziej popularnych zabiegów kosmetycznych. Wszystkie dostępne metody tego zabiegu wymagają wielkiej precyzji stylistki, popartej doskonałą znajomością tematu oraz doświadczeniem.

 Ładne i zadbane paznokcie dłoni i stóp stanowią wizytówkę i świadectwo kultury osobistej. Paznokcie mogą być pomalowane na różne barwy, w zależności od gustu, mody i kompozycji, ale zawsze, obowiązkowo powinny być zadbane.

Dzisiaj najczęściej wykonanie manicure’u nie kończy się na położeniu na nie lakieru – często klientki chcą nosić na swoich paznokciach piękne, ciekawe i przede wszystkim oryginalne wzory, więc stylistka paznokci musi temu podołać. To dlatego w tym zawodzie bardzo ważna jest pasja do tego, co się robi i stały rozwój.

Prowadzenie firmy świadczącej usługi kosmetyczne nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.
Dla tego profilu działalności gospodarczej nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe, nie trzeba też spełniać konkretnych warunków, jednak nie mając wykształcenia kosmetycznego czy kosmetologicznego, lub nie kończąc odpowiednich kursów ciężko liczyć na zaufanie klientów.

Usługi nie mają charakteru sezonowości, który przekładałby się na „zastój w działalności“ co daje możliwość świadczenia usług i utrzymywania stałego (lub rosnącego) poziomu sprzedaży bez względu na porę roku. W usługach związanych ze stylizacją paznokci i rzęs obserwuje się jednak wzmożony popyt w okresie maja i czerwca (komunie) i karnawału.

Podstawowe numery PKD

96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN salon kosmetyczny – stylizacja paznokci, zagęszczanie i wydłużanie rzęs”:

I. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Rodzaj działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 3. Wnioskowana wysokość środków
 4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Prawo do lokalu
 6. Przeznaczenie środków z przyznanej dotacji
 7. Całkowite koszty podjęcia działalności gospodarczej
 8. Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dotacji

II. POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

 1. Seria i nr dowodu osobistego
 2. PESEL
 3. Posiadana wiedza i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Wymagane koncesje /pozwolenia /szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Zadłużenie wobec Skarbu Państwa
 6. Zadłużenie w bankach
 7. Zadłużenie z tytułu danin publicznych
 8. Stan cywilny
 9. Źródło dochodów współmałżonka

III. OPIS PODEJMOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Cel
 3. Motywy / powody podejmowania działalności gospodarczej
 4. Usługi
 5. Branża
 6. Klienci
 7. Dostawcy
 8. Konkurencja
 9. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 10. Reklama i promocja
 11. Analiza SWOT

IV. OPIS WYKONANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PODEJMOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Działania podjęte na rzecz pozyskania lokalu/miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Działania podjęte na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej

V. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

VI. SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

VII. UZASADNIENIE WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

IX. OŚWIADCZENIA

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…