BIZNESPLAN montaż, serwis i naprawa klimatyzacji (przykład 2020)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Urzędu Pracy w 2020 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 25 000,00 zł;
– objętość opracowania: 56 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-954472-4-2;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN montaż, serwis i naprawa klimatyzacji” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Montaż klimatyzatorów:
– 2,6 kW mocy montaż klimatyzatora ściennego
– 3,5 kW mocy montaż klimatyzatora ściennego
– 5,2 kW mocy montaż klimatyzatora ściennego 5,2 kW

2/. Usługi dodatkowe:
– przegląd serwisowy klimatyzacji
– dodatkowy metr instalacji freonowej
– wykucie metra bruzdy na instalacje w cegle
– wykucie metra bruzdy na instalacje w betonie
– doprowadzenie zasilania z rozdzielni
– prowadzenie instalacji w korycie montażowym
– instalacja jednostki zewnętrznej z podnośnika koszowego
– dodatkowy przewiert przez ścianę
– instalacja pompki skroplin

3/. Inne:
– pogotowie klimatyzacyjne 24h

Charakterystyka ogólna

Polska leży w strefie przejściowej, mamy klimat umiarkowany. Lato bywa gorące, chociaż daleko nam do południowców. Jeszcze do niedawna klimatyzacja nie była w naszym kraju bardzo popularna. Można ją było spotkać raczej tylko w miejscach publicznych, takich jak urzędy, sklepy, hotele czy lokale gastronomiczne. Jednak w ostatnich latach coraz częściej zdarzają się uciążliwe upały, które potrafią trwać przez kilka tygodni bez przerwy. Są one trudne do zniesienia zwłaszcza w miastach, w dużych skupiskach budynków, które łatwo się nagrzewają. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na klimatyzację w prywatnych domach i mieszkaniach.

W ciągu zaledwie kilku lat klimatyzacja podbiła serca Polaków. Ze świecą szukać centrów handlowych, barów, restauracji i biur, które nie zainstalowały tego urządzenia.

Największą zaletą i głównym celem stosowania klimatyzacji jest komfort termiczny. Wysokie temperatury utrudniają normalne funkcjonowanie, wydajną pracę i efektywny wypoczynek. Klimatyzacja jest wręcz zbawieniem dla osób, które źle znoszą gorąco.
Nowoczesne urządzenia klimatyzacyjne jonizują i oczyszczają powietrze, usuwając z niego drobnoustroje i alergeny. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kilku rodzajów filtrów o różnorodnych właściwościach.

Klimatyzatory osuszają powietrze. Jest to korzystne tam, gdzie występuje tendencja do gromadzenia się wilgoci – można to zaobserwować jako np. nadmierne skraplanie się pary na oknach w sezonie grzewczym. Zbyt duża wilgotność stwarza sprzyjające warunki do rozwoju pleśni i grzybów, natomiast klimatyzacja pomaga temu zapobiegać. Nowoczesne klimatyzatory umożliwiają utrzymywanie wilgotności powietrza na pożądanym poziomie.

Niektóre modele klimatyzatorów umożliwiają szybkie i efektywne dogrzanie pomieszczenia w sytuacjach, gdy tradycyjne ogrzewanie nie jest jeszcze bądź już włączone lub gdy go w ogóle nie ma. Zużywają przy tym znacznie mniej energii elektrycznej niż grzejniki akumulacyjne czy termowentylatory.

Do założenia firmy nie są potrzebne zezwolenia czy koncesje, jednak aby instalować, naprawiać, konserwować i serwisować urządzenia klimatyzacyjne oraz agregaty chłodnicze trzeba posiadać profesjonalne i specjalistyczne przygotowanie – uprawnienia do obsługi urządzeń zawierających gazy niebezpieczne oraz przejść odpowiednia kursy.

Podstawowe numery PKD

33.12.Z: Naprawa i konserwacja maszyn

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN montaż, serwis i naprawa klimatyzacji”:

I. Dane wnioskodawcy:

II. Opis przedsięwzięcia

 1. Rodzaj i zakres planowej działalności gospodarczej i uzasadnienie podjęcia planowanej działalności
 2. Rodzaj przeważającej działalności
 3. Informacje dotyczące lokalu, w którym będzie zarejestrowana lub prowadzona działalność gospodarcza
 4. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej
 5. Czy prowadził/a Pan/i działalność gospodarczą / posiadał/a wpis do CEiDG, KRS lub inne?
 6. Posiadane kwalifikacje
 7. Działania podjęte na rzecz planowanej działalności
 8. Plan marketingowy
 9. Plan finansowy działalności
 10. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 11. Analiza ryzyka i proponowane działania zaradcze (mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia)

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail