BIZNESPLAN biuro rachunkowe 1 (przykład 2022)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych w 2022 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 30 000,00 zł;
– objętość opracowania: 54 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-962304-2-3;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN biuro rachunkowe” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. OBSŁUGA KSIĘGOWA Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (Zasady ogólne / Podatek liniowy)
2/. OBSŁUGA KSIĘGOWA Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (Ryczałt ewidencjonowany / Karta podatkowa)
3/. OBSŁUGA KSIĘGOWA Spółki Osób Fizycznych (Zasady ogólne / Podatek liniowy)
4/. OBSŁUGA KSIĘGOWA Spółki Osób Fizycznych (Ryczałt ewidencjonowany / Karta Podatkowa)
5/. KADRY I PŁACE  (umowa o pracę, umowy cywilno-prawne)
6/. Deklaracja PIT

Charakterystyka ogólna

W 2014 roku zawód księgowego został zwolniony z konieczności posiadania jakichkolwiek certyfikatów – wszelkie zaświadczenia zawodowe i certyfikaty księgowe nie są wymagane, ale zdobyte wcześniej certyfikaty i zaświadczenia wciąż mają znaczenie. Można się nimi legitymować, traktując je jako gwarancję jakości usług.
Chociaż nie wymaga się teraz żadnych kompetencji, wiedzy, ani wykształcenia kierunkowego, to osoba prowadząca biuro rachunkowe, powinna jednak znać się na prawie podatkowym, bieżącym ustawodawstwie i wszelkich aspektach doradztwa finansowego i wciąż podnosić swoje kwalifikacje.

Istnieje jeszcze kilka warunków, które ukazują, kto może założyć biuro rachunkowe zgodnie z prawem:

 • otwarcie biura rachunkowego jest możliwe tylko wtedy, gdy osoby tym zainteresowane posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (chyba że pomagają tylko w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów);
 • aby założenie biura rachunkowego było możliwe, osoby zainteresowane muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • własne biuro rachunkowe można założyć, jeśli osoba zainteresowana nie była skazana za przestępstwa prawomocnym wyrokiem sądu (np. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przewinienia skarbowe, niezgodne z prawem prowadzenie ksiąg).

Należy pamiętać też o tym, że zakres działań biur rachunkowych jest wyjątkowo szeroki m.in.:

 • kompetentne przygotowywanie wszelkiej dokumentacji np. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych, Głównego Urzędu Statystycznego i banków.
 • prowadzenie i układanie sprawozdań finansowych.
 • prowadzenie rozliczeń w ramach kadr i płac.
 • księgowanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i pomocniczych.
 • doradztwo w zakresie otwierania działalności i wypełniania obowiązków podatkowych.
 • dysponowanie i archiwizowanie ksiąg i innej dokumentacji zawartej w ustawie o rachunkowości.

Podstawowe numery PKD

Założenie biura rachunkowego nie obędzie się bez wyboru odpowiedniego kodu PKD, określającego główny obszar działań przedsiębiorstwa. W przypadku biura rachunkowego jest to 69.20.Z, czyli działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe.

Podklasa ta obejmuje:
– księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
– sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
– kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
– przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
– doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:
– przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,
– konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,
– ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN biuro rachunkowe”:

Kategoria I – Pomysł na biznes – analiza marketingowa

 1. Opis produktu/usługi
 2. Charakterystyka klientów i rynku
 3. Promocja i dystrybucja
 4. Konkurenci na rynku

Kategoria II. Potencjał Wnioskodawcy

 1. Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy
 2. Planowane zatrudnienie
 3. Przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania

Kategoria III – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia

 1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno-finansowym
 2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa
 3. Prognoza finansowa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…