BIZNESPLAN usługi kosmetyczne – 2 (przykład 2018)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 22 000,00 zł;
– objętość opracowania: 42 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-950128-1-5;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi kosmetyczne” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Zabiegi (bezoperacyjny lifting twarzy): twarz / szyja / dekolt
2/. Zabiegi (bezoperacyjny lifting twarzy): ciało

Charakterystyka ogólna

Aby założyć własny zakład kosmetyczny, nie trzeba spełniać konkretnych warunków, jednak nie mając wykształcenia kosmetycznego czy kosmetologicznego, lub nie kończąc odpowiednich kursów ciężko liczyć na zaufanie klientów.

Kosmetyczka to osoba, która zajmuje się wykonywaniem zabiegów w salonie kosmetycznym z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Można do nich zaliczyć takie zabiegi jak manicure, pedicure, makijaż, zabiegi oczyszczające i upiększające twarzy.

Zawód kosmetyczki należy do zawodów usługowych. Kosmetyczka może być mobilna, przeprowadzając zabiegi w domach klientów, może także założyć swój własny zakład kosmetyczny. Zakład musi spełniać określone wymogi, ponieważ mogą się w nim znajdować specjalistyczne sprzęty do wybranych zabiegów.
Zawód kosmetyczki nie jest zawodem regulowanym. Co za tym idzie, prowadzona przez kosmetyczkę działalność również nie jest regulowana.

Chcąc prowadzić zakład kosmetyczny w wynajmowanym przez siebie lokalu czy budynku, podatnik musi się upewnić, czy w ogóle ma do tego prawo. Aby to zrobić, należy skontaktować się z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej (którym najczęściej jest starosta albo prezydent miasta). Jeżeli budynek lub lokal jest własnością podatnika, ma on pełne prawo do prowadzenia tam zakładu kosmetycznego.
Pomieszczenie przystosowane do prowadzenia salonu kosmetycznego musi spełnić wiele wymogów sanitarnych, bhp i prawa budowlanego.

Podstawowe numery PKD

96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podklasa ta obejmuje:
– mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet,
– golenie i przycinanie brody,
– masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp.,
– pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji peruk, sklasyfikowanej w 3299Z, – działalności salonów tatuażu i piercingu, sklasyfikowanej w 96.09.Z

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi kosmetyczne”:

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 1. Imiona i nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Adres zameldowania na pobyt stały
 4. Adres zameldowania na pobyt czasowy
 5. Dowód osobisty
 6. NIP
 7. PESEL
 8. Data urodzenia
 9. Stan cywilny
 10. Numery telefonów
 11. Adres e-mail
 12. Nr rachunku bankowego
 13. Wykształcenie
 14. Przebieg pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje oraz ukończone szkolenia przydatne do prowadzenia planowanej działalności
 15. Czy korzystał(a) Pan(i) kiedykolwiek z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej?
 16. Czy ma Pan(i) zaciągnięte zobowiązania finansowe np.: pożyczki konsumpcyjne, hipoteczne, zakupy na raty, alimenty? Czy posiada Pan(i) wymagalne zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania podlegające egzekucji komorniczej?
 17. Czy wcześniej prowadził(a) Pan(i) działalność gospodarczą ?
 18. Czy planuje Pan/i być płatnikiem podatku VAT w przypadku podjęcia działalności gospodarczej?

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Cel i opis działalności gospodarczej
 2. Klient planowanego przedsięwzięcia
 3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
 4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 5. Działania organizacyjne
 6. Analiza SWOT
 7. Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków
 8. Kalkulacja planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej

III. STAN PRZYGOTOWANIA DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Tytuł prawny do lokalu
 2. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
 3. Rzeczy posiadane przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Środek transportu
 5. Własne środki finansowe
 6. Wymagane uprawnienia/koncesje

IV. OŚWIADCZENIE

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…