BIZNESPLAN znakowanie odzieży (haft komputerowy, termotransfer, projektowanie) (przykład 2019)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków funduszy Unii Europejskie w 2019 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 27 100,00 zł;
– objętość opracowania: 43 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-9-1;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN znakowanie odzieży (haft komputerowy, termotransfer, projektowanie)” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Usługa hafciarska (wykroje, wyroby gotowe)
2/. Usługa termotransferu (wykroje, wyroby gotowe)
3/. Usługa projektowania

Charakterystyka ogólna

Znakowanie odzieży to jeden ze sposobów na promocję swojej firmy, produktu lub usługi.
Jeszcze kilka lat temu możliwości znakowania tekstyliów były mocno ograniczone – jedną z najczęściej wybieranych opcji były nadruki sitodrukiem.

Dziś postęp technologiczny przyniósł nam wiele nowych i ciekawych rozwiązań m.in.:
– nadruki termotransferem;
– nadruki sitodrukiem;
– haft komputerowy;
– metki.

Prowadzenie firmy o wybranym profilu i zakresie nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Dla planowanego przeze mnie profilu działalności gospodarczej nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe, które mogłyby stanowić bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek.

Podstawowe numery PKD

13.30.Z – Wykończanie wyrobów włókienniczych
Podklasa ta obejmuje:
– bielenie, barwienie włókien, przędzy, tkanin, pozostałych wyrobów tekstylnych i odzieży,
– apreturowanie, klejenie, suszenie, parowanie, dekatyzowanie, reperowanie, sanforyzowanie, merceryzowanie wyrobów tekstylnych i odzieży,
– plisowanie wyrobów tekstylnych i podobne czynności,
– impregnowanie, powlekanie, laminowanie odzieży,
– sitodruk wykonywany na wyrobach tekstylnych i odzieży.

74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Podklasa ta obejmuje:
– projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
– projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,
– działalność projektantów graficznych,
– działalność dekoratorów wnętrz.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN znakowanie odzieży (haft komputerowy, termotransfer, projektowanie)”:

A. Dane Uczestniczki/Uczestnika

A.1. Dane osobowe
A.2. Adres zamieszkania
A.3. Dane kontaktowe
A.4. Adres do korespondencji

B. Wniosek o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności

C. Życiorys Uczestniczki/Uczestnika

C.1. Wykształcenie
C.2. Umiejętności
C.3. Doświadczenie zawodowe

D. Projekt przedsiębiorstwa

D.1. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa

D.2. Tło przedsiębiorstwa
D.2.1. Przedmiot planowanej działalności
D.2.2. Motywy podjęcia planowanej działalności
D.2.3. Charakterystyka rynku działalności

D.3. Planowane zatrudnienie

D.4. Produkty/usługi
D.4.1. Charakterystyka proponowanego produktu/usługi
D.4.2. Czym produkt będzie się wyróżniał spośród produktów dostępnych na rynku i jaka będzie jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi?
D.4.3. Jeśli przedsięwzięcie wiąże się z zaoferowaniem nowego produktu/usługi, proszę wskazać jego zalety różnicujące go od innych istniejących produktów/usług?
D.4.4. Jakie będą ceny jednostkowe produktów/usług, oferowanych w ramach działalności?
D.4.5. Prognoza sprzedaży przedsiębiorstwa
D.4.6. Przewidywane przychody

D.5. Proces produkcji/świadczenia usług
D.5.1. Opis procesu wytwarzania produktów/świadczenia usług z uwzględnieniem etapów procesu
D.5.2. Realne miesięczne koszty produkcji, świadczenia usług

D.6. Dystrybucja i promocja
D.6.1. Sposób prowadzenia sprzedaży
D.6.2. Przewidywane formy płatności
D.6.3. Sposoby reklamowania się (terminy, sposoby, szacunkowy koszt)

E. Analiza rynku

E.1. Odbiorcy – klienci
E.1.1. Charakterystyka klientów produktów/usług (w miarę możliwości wyodrębnić grupy poszczególnych klientów)
E.1.2. Oczekiwania i potrzeby klientów względem produktów/usług
E.1.3. Oszacowanie liczby potencjalnych klientów
E.1.4. Czy zainteresowanie produktem/usługą ulega sezonowym zmianom? Jeśli tak określić sposoby minimalizacji skutków sezonowości

E.2. Dostawcy

E.3. Zasięg terytorialny

E.4. Konkurencja
E.4.1. Mocne strony i cechy, wyróżniające produkty/usługi konkurencji, działające na danym obszarze geograficznym
E.4.2. Czynniki ze strony konkurencji budzące szczególną obawę przy zakładaniu firmy

E.5. Analiza SWOT

F. Plan inwestycji

G. Prognozy finansowe

H. Zestawienie wydatków

H.1. Sposób wykorzystania jednorazowej dotacji
H.2. Sposób wykorzystania finansowego wsparcia pomostowego

I. Oświadczenie Uczestniczki/Uczestnika

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…