BIZNESPLAN sklep ze zdrową żywnością (przykład 2018)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 25 000,00 zł;
– objętość opracowania: 40 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-951315-9-2;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN sklep ze zdrową żywnością” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Produkty z certyfikatami ekologicznymi
2/. Produkty bezglutenowe
3/. Produkty wegańskie i wegetariańskie
4/. Ekologiczna żywność dla dzieci
5/. Kosmetyki naturalne bez konserwantów

Charakterystyka ogólna

Mimo że produkty ekologiczne są stosunkowo drogie, to zapotrzebowanie na nie stale rośnie, szczególnie na terenach miast. Produkty prozdrowotne i ekologiczne kupują już nie tylko konsumenci, którzy cierpią na nietolerancje pokarmowe. Ludzie są coraz bardziej świadomi szkodliwości chemii w żywieniu i pragną coraz lepiej i zdrowiej się odżywiać. Nie tylko wegetarianie chcą mieć na stole naturalne i ekologiczne produkty. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, jak się odżywia. Zmienia się tez styl życia na proekologiczny. Polacy coraz bardziej doceniają rolę zdrowej żywności w prewencji chorób.

Prowadzenie firmy o wybranym profilu i zakresie nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji czy licencji. Dla tego profilu działalności gospodarczej nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe, które mogłyby stanowić bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek.

Przedsiębiorcy otwierający sklep z żywnością są jednak zobowiązani do sprostania wielu wymaganiom m.in.:
– opracowanie aranżacji placówki zgodnie z przepisami technicznymi, wodno-kanalizacyjnymi;
– zgłoszenie sklepu do Państwowej Straży Pożarnej i do Państwowej Inspekcji Pracy;
– wniosek do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzenie lokalu i wpisanie do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
– podpisanie umowy dotyczącej wywozu śmieci i przeprowadzenia deratyzacji i dezynfekcji;
– wystąpienie o opinię kominiarską dotyczącą wentylacji pomieszczeń;
– wystąpienie do dostawcy wody z prośbą o udostępnienie aktualnych badań wody;
– zakup i instalacja urządzeń i elementów sieci komputerowo-kasowej;
– złożenie pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich użytkowania przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży;
– instalacja i fiskalizacja kas;
– wyposażenie sklepu w urządzenia chłodnicze i meble;
– zakup towaru itd.

Podstawowe numery PKD

47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
– wyrobów mleczarskich i jaj,
– pozostałych artykułów żywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe.
Poza sprzedażą ww. artykułów jako głównej działalności handlowej, prowadzi się także sprzedaż innych towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki itp.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN sklep ze zdrową żywnością”:

SEKCJA A: DANE WNIOSKODAWCY

A – 1 Dane przedsiębiorstwa
A – 2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SEKCJA B: OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

SEKCJA C: PLAN MARKETINGOWY

C – 1 Opis produktu / usługi
C – 2 Charakterystyka rynku
C – 3 Konkurencja na rynku
C – 4 Dystrybucja i promocja
C – 5 Cena
C – 6 Prognoza sprzedaży
C – 7 Przychody

SEKCJA D: PLAN INWESTYCYJNY   

D – 1 Opis planowanej inwestycji
D – 2 Aktualne zdolności wytwórcze
D – 3 Informacja o planowanej inwestycji

SEKCJA E: SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA  

E – 1 Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka, inne)
E – 2 Analiza finansowa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…