BIZNESPLAN Food Truck (mobilna gastronomia) (przykład 2017)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 400,00 zł;
– objętość opracowania: 50 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-948509-3-7;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN Food Truck (mobilna gastronomia)” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Ogólnie dostępne (ale pożądane przez klientów) produkty gastronomiczne
2/. Potrawy z „włoskimi korzeniami” np. zapiekanki oparte na przepisie włoskim, pizza itd.
3/. Autorskie sprawdzone przepisy np.: kurczaki w specjalnej panierce, sałatki włoskie, tortilla, frytki itd.

Charakterystyka ogólna

Food trucki są to samochody dostawcze przerobione na mobilną gastronomię. W Polsce stają się coraz popularniejsze wraz z modą na stosowanie tradycyjnej lub oryginalnej kuchni. W rezultacie przybywa właścicieli ciężarówek nie tylko z burgerami, frytkami i kiełbaskami, lecz także z daniami dietetycznymi oraz wegetariańskimi.

Food trucki jako punkty przenośnej gastronomii wymagają spełnienia określonego reżimu sanitarnego związanego z produkcją i przechowywaniem żywności. W rezultacie poza wprowadzaniem do obrotu zdrowej żywności, przedsiębiorcy prowadzący ten rodzaj działalności, są zobowiązani także do dbałości o stanu technicznego aut zwłaszcza ich części gastronomicznej oraz wykorzystywanych w jej ramach urządzeń. Istotnym wydaje się też zabezpieczenie zapasu wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych, właściwej ilości opakowań jednostkowych oraz gromadzenia i przechowywania odpadów z produkcji żywności.

Z kolei osoby wykonujące pracę przy sporządzaniu fastfoodów powinny mieć nie tylko doświadczenie w tej branży (umiejętność przygotowania posiłków i zdolności handlowe) ale również powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Bardzo ważne wydaje się również dbanie o reklamę, estetykę pojazdu jak i otoczenia oraz jego funkcjonalność pozwalającą na spożycie posiłków na miejscu (parasole i stoliki) jak i wydanych w trybie „na wynos”. Nieodzownym i niezwykle ważkim staje się także śledzenie kalendarza wydarzeń i właściwy wybór miejsca postoju food trucka i to zarówno pod kątem jego dopuszczalności (targowiska lub pas drogowy w dozwolonym miejscu) jak i atrakcyjności handlowej.

Ten rodzaj mobilnej gastronomii nie można w pełni utożsamiać z typową gastronomią w tym z prowadzeniem restauracji czy też cateringu. Działalności te różni forma obsługi klienta (w przypadku food trucka brak jest obsługi kelnerskiej lub dowozu potraw do klienta). Inne też mogą być stawki podatku VAT.

Otwarcie food trucka i związanej z tym ruchomej sprzedaży żywności nie jest działalnością reglamentowaną. Zatem jej prowadzenie nie wymaga uzyskania licencji czy też koncesji. Niemniej tego rodzaju mobilny handel wymaga posiadania odpowiednio przystosowanego pojazdu oraz spełnienia norm sanitarnych związanych z przygotowaniem i dystrybucją żywności. Istotnym jest też uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w sytuacji gdy postój trucka i sprzedaż żywności będzie odbywała się w innych miejscach niż place targowe np. na chodnikach lub przy drogach.

Osoby wykonujące w/w czynności powinny mieć odpowiednie uprawnienia i to w zakresie przygotowania żywności (dopuszczone do kontaktu z żywnością) jak i kierowania w/w pojazdami zwłaszcza gdy ich masa całkowita przekracza 3,5 t. (prawo jazdy odpowiedniej kategorii).

Podstawowe numery PKD

56.10.B – Ruchome palcówki gastronomiczne.

Podklasa ta obejmuje działalność:

 • obwoźnych sprzedawców lodów,
 • wózków z żywnością,
 • przyczep gastronomicznych,
 • związaną z przygotowywaniem żywności na straganach

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN Food Truck (mobilna gastronomia)”

 1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE

1.2 DODSTAWOWE INFORMACJE

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

3.2 OFERTA

3.3 RYNEK

3.4 KONKURENCJA

3.5 CENA

3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD

3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA

3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

 1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI

4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.3 ZAKRES INWESTYCJI

4.4 ZASOBY LUDZKIE

4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

 1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI

5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…