BIZNESPLAN usługi krawieckie – projektowanie, szycie, przeróbki – 9 (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 23 600,00 zł;
– objętość opracowania: 57 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-2-2;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi krawieckie – projektowanie, szycie, przeróbki” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Szycie odzieży damskiej (np.: sukienki, tuniki, bluzki, koszule, bluzy, kamizelki sportowe, spodnie dresowe / getry itd.) i artykułów dla dzieci (np.: komplety: czapka + komin, chusta itd.), według wytycznych zleceniodawcy
2/. Sprzedaż wyrobów gotowych:
– odzież damska
– artykuły dla dzieci
– artykuły dekoracyjne

Charakterystyka ogólna

Na rynku jest duże zapotrzebowanie usługi krawieckie i na ubrania o oryginalnym i modnym kroju. Ludzie coraz większą uwagę przywiązują do wyglądu. Ubiór prócz swych tradycyjnych funkcji spełnia również funkcję społeczne. Pozwala na wzajemną identyfikację i prezentację statusu materialnego. Obecnie „oryginalna i niepowtarzalna” odzież (w tym dodatki do garderoby) dla wielu osób to nierozłączny element życia społecznego.

W branży odzieżowej ogromne znaczenie ma świadomość marki i wykreowany przez firmę wizerunek. Jest to proces długotrwały i wymaga przekonania do siebie nabywców.

Prowadzenie pracowni krawieckiej i projektowej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Dla planowanego profilu działalności gospodarczej nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe, które mogłyby stanowić bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek.

Podstawowe numery PKD

14.13.Z – Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
95.29.Z – Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi krawieckie – projektowanie, szycie, przeróbki”:

I. DANE WNIOSKODAWCY

II. ŻYCIORYS ZAWODOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Wykształcenie
 2. Kursy i Szkolenia
 3. Doświadczenie zawodowe
 4. Dodatkowe umiejętności
 5. Znajomość języków obcych

III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Nazwa przedsiębiorstwa
 2. Data rozpoczęcia działalności
 3. Główny kod PKD
 4. Poboczne kody PKD
 5. Rodzaj działalności
 6. Zasięg terytorialny
 7. Adres siedziby głównej
 8. Adres miejsca wykonywania działalności
 9. Wymagane do prowadzenia działalności pozwolenia, certyfikaty, uprawnienia
 10. Forma organizacyjno – prawna przedsiębiorstwa
 11. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 12. Źródła finansowania wkładu własnego
 13. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia:

– opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy,
– motywy założenia przedsiębiorstwa
– uzasadnienie wyboru branży

 1. Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości
 2. Czy planowana działalność gospodarcza wpisuje się w tzw. Inteligentne specjalizacje
 3. Czy uczestnik projektu deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej

IV. PLAN MARKETINGOWY

 1. Opis produktu / usługi

– opis produktów/usług oraz określenie dla nich rynku
– zalety produktu/ usługi
– określenie, czy jest to nowy produkt/nowa usługa na rynku

 1. Charakterystyka rynku

– nabywcy produktów i usług
– czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport
– koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek
– czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom
– oczekiwania potrzeby nabywców odnośnie proponowanych produktów/usług

 1. Konkurencja na rynku

– potencjalne działania konkurentów
– analiza SWOT

 1. Sprzedaż i promocja

– w jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż
– formy promocji / reklamy
– przewidziane formy płatności

 1. Cena

– planowany poziom cen
– uzasadnienie poziomu cen

 1. Prognoza sprzedaży

– wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/usług w kolejnych okresach
– uzasadnienie realności podanych wielkości

 1. Prognozowane koszty
 2. Przychody

V. PLAN INWESTYCYJNY

 1. Opis planowanej działalności
 2. Uzasadnienie planowanych nakładów inwestycyjnych
 3. Aktualne zdolności wytwórcze
 4. Informacja o planowanej inwestycji

– liczba osób planowanych do zatrudnienia w ramach tworzonego przedsiębiorstwa
– proces techniczny produkcji lub oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji
– specyfikacja techniczna planowanych maszyn i urządzeń oraz uzasadnienie, że jest ona adekwatna do wymagań przedsięwzięcia

VI. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

 1. Uproszczony bilans
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Metodologia wyliczenia (opis)

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…