BIZNESPLAN własna marka odzieżowa ze sklepem internetowym – 2 (przykład 2017)

48,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 22 700,00 zł;
– objętość opracowania: 69 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-947754-1-4;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN własna marka odzieżowa ze sklepem internetowym” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Damska odzież własnego projektu (głównie sukienki, bluzki, koszule, spodnie, getry itd.)

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z modą damską i męską obejmuje szeroki zakres działań związanych z projektowaniem, produkcją, sprzedażą i promocją odzieży oraz akcesoriów modowych.

Działalność związana z modą damską i męską jest często dynamiczna i podlega trendom w świecie mody. Kluczem do sukcesu w tej branży jest kreatywność, umiejętność zrozumienia preferencji klientów, śledzenie najnowszych trendów mody oraz skuteczna promocja i marketing. Kluczem do sukcesu jest także skupienie się na jakości produktów, dbanie o efektywny marketing, budowanie marki oraz reagowanie w przypadku wystąpienia zmian trendów w modzie. Branża moda jest także coraz bardziej zainteresowana kwestiami zrównoważonej mody, co otwiera nowe możliwości biznesowe związane z odzieżą ekologiczną i etyczną.

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej nie wymaga szczególnego uprawnienia. Z uwagi na charakter oferowanego produktu (odzież) nie jest konieczne uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji czy też wpisania podmiotu do rejestru.

Sklep internetowy, to forma prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem sieci Internet. Sprzedaż z wykorzystaniem sklepu internetowego nie jest w Polsce działalnością reglamentowaną, jednak w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć szczegółowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

Biznes w Internecie należy traktować jak każde inne przedsięwzięcie, dlatego należy zarejestrować działalność gospodarczą, czyli posiadać NIP, REGON, firmowe konto bankowe oraz siedzibę. Następnym krokiem jest zakup domeny oraz serwera (hosting), na którym można składować pliki składające się na sklep. Niezbędnym elementem posiadania sklepu internetowego jest również odpowiednia grafika oraz oprogramowanie sklepowe, które umożliwi dokonanie i opłacenie zamówienia.

W zależności od potrzeb i posiadanego kapitału, wybierając system sklepowy, można skorzystać z trzech rozwiązań: wynajmu oprogramowania wraz z hostingiem, zakupu oprogramowania i własnego hostingu lub zamówienia oprogramowania dedykowanego, szytego na miarę.

Podstawowe numery PKD

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:
– dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,
– dowolnego produktu przez Internet,
– bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,
– prowadzoną na aukcjach internetowych.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN własna marka odzieżowa ze sklepem internetowym”:

I. ŻYCIORYS UCZESTNIKA PROJEKTU

1.1. Dane osobowe
1.2. Wykształcenie
1.3. Kursy i szkolenia
1.4. Doświadczenie zawodowe
1.5. Znajomość języków obcych
1.6. Obsługa komputera
1.7 Inne umiejętności

II. PROJEKT PLANOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1 Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa
2.2 Tło przedsiębiorstwa
2.2.1 Przedmiot planowanej działalności
2.2.2 Motywy podjęcia planowanej działalności gospodarczej. Wizja, misja, cele krótko- i długoterminowe
2.2.3 Charakterystyka rynku działalności
2.3 Opis produktu / usługi
2.4 Zasięg terytorialny
2.5 Opis porównawczy w stosunku do oferty konkurencji, przewagi konkurencyjne
2.6 Prognozowana wielkość sprzedaży poszczególnych produktów/ usług, w tym polityka cenowa, prognoza przychodów ze sprzedaży wraz z uzasadnieniem przyjętych wielkości
2.6.1 Charakterystyka polityki cenowej działalności
2.6.2 Wolumen sprzedaży (w sztukach, jednostkach) głównych produktów/ usług w kolejnych latach
2.6.3 Przychody ze sprzedaży
2.7 Opis procesu produkcji / świadczenia usług
2.8 Wielkość oraz struktura kosztów
2.9 Struktura zarządzania

III. ANALIZA STRATEGICZNA

3.1 Klienci
3.2 Dostawcy
3.3 Konkurencja
3.3.1 Przewaga konkurencyjna nad ofertą konkurencji
3.4 Analiza popytu
3.5 Ocena atrakcyjności sektora
3.6 Analiza SWOT
3.6.1 W jaki sposób firma zamierza wykorzystać swoje mocne strony oraz szanse
3.6.2: W jaki sposób firma zamierza niwelować swoje słabe strony oraz zagrożenia płynące z rynku

IV. STRATEGIA MARKETINGOWA

4.1 Dystrybucja
4.2 Promocja

V. PLAN INWESTYCJI

5.1 Posiadane zasoby
5.2 Nakłady inwestycyjne

V. PLAN FINANSOWY

6.1 Rachunek zysków i strat

VII. PODSUMOWANIE

7.1 Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…