BIZNESPLAN drukarnia – produkcja kalendarzy (przykład 2018)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 000,00 zł;
– objętość opracowania: 47 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-950128-6-0;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN drukarnia – produkcja kalendarzy” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Kalendarze (przede wszystkim trójdzielne i jednodzielne)
Rozwój technologii nie zahamował sprzedaży tradycyjnych, papierowych kalendarzy. Rynek kalendarzy jest dzisiaj poważną gałęzią branży wydawniczej, a ich producenci prześcigają się we wzorach i pomysłach na nowe formy.
2/. Ramiona do wobblerów (kiwaków)
Wobblery stosowane są często w krótkich akcjach promocyjnych do wyróżnienia wybranych produktów – mocowane na półkach sklepowych przy pomocy sprężystego ramienia foliowego lub sprężynki, bądź przy pomocy aluminiowego wyginanego wysięgnika. Wykorzystują efekt ruchu do przyciągnięcia uwagi klienta.
3/. Koperty na kalendarze
4/. Okienka do kalendarzy itd.

Charakterystyka ogólna

Drukarnia to zakład produkcyjny zajmujący się wytwarzaniem różnorodnych wyrobów poligraficznych. Drukować można zarówno na masową skalę, jak i sporządzać druki spersonalizowane, czyli takie, gdzie każda kopia jest unikalnym egzemplarzem.
Także z uwagi na format wydruku, drukowanie można podzielić na niestandardowe (wielkoformatowe o wielkości A1, A1+, A2, A3 z powodzeniem wykorzystywane w branży reklamowej do tworzenia plakatów, banerów i różnego rodzaju plansz reklamowych) oraz drukowanie pozostałe.
Drukarnie poza samym zadrukiem podłoża mogą zajmować się również czynnościami introligatorskimi, przez co wytwarzać mogą nawet gotowe wyroby poligraficzne.

Drukarnia wykorzystuje się typowe maszyny drukarskie, jak i nowoczesny sprzęt komputerowy z użyciem komputerowych urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki, plotery.

Otwarcie drukarni – zakładu produkującego kalendarze i ramiona do wobblerów (kiwaków) nie wymaga realizacji jakiś szczególnych wymogów. Nie jest bowiem działalnością regulowaną. W rezultacie poza zarejestrowaniem działalności gospodarczej nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń, licencji czy wpisów do rejestrów.
Niemniej trzeba pamiętać, że drukarnia może być postrzegana jako jednostka o zwiększonym ryzyku, uciążliwa dla środowiska stwarzająca także niekorzystne warunki pracy. W rezultacie poza wyposażeniem w typowy sprzęt poligraficzny powinna posiadać odpowiednie systemy wentylacyjne mogące niwelować ujemne skutki działania oparów farb i rozpuszczalników jak i być też właściwie zabezpieczona w zakresie ochrony p.poż.

W przypadków zaś zużycia określonych rozpuszczalników organicznych lub farb na podwyższonym poziomie konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Jednocześnie wykorzystywanie przez drukarnie substancji niebezpiecznych, których wykaz został zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powoduje przymus zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowe numery PKD

18.11.Z – Drukowanie gazet
18.12.Z – Pozostałe drukowanie
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
13.30.Z – Wykończanie wyrobów włókienniczych

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN drukarnia – produkcja kalendarzy”:

  1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Podstawowe dane
1.2. Podstawowe informacje

  1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Rodzaj proponowanej działalności
2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

  1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Przedstawienie projektu
3.2. Oferta
3.3. Rynek
3.4. Konkurencja
3.5. Cena
3.6. Sprzedaż i przychód
3.7. Proces produkcji / dostarczania
3.8. Zagrożenia i możliwości

  1. PLANY WYDATKÓW

4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej
4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.4. Zasoby ludzkie
4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne

  1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności
5.2. Źródła pokrycia wydatków
5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…