BIZNESPLAN firma budowlana z produkcją siatki ogrodzeniowej – 2 (przykład 2014)

Original price was: 53,90 zł.Current price is: 43,90 zł. (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2014 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 23 370,00 zł;
– objętość opracowania: 71 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944595-1-2;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN firma budowlana z produkcją siatki ogrodzeniowej” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – produkcja siatki ogrodzeniowej
2/. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, budowa altan, wiat i ogrodzeń

Charakterystyka ogólna

Firma budowlana z produkcją siatki ogrodzeniowej zajmuje się zarówno wykonawstwem robót budowlanych, jak i produkcją siatek ogrodzeniowych. To połączenie dziedzin umożliwia przedsiębiorstwu oferowanie kompleksowych usług związanych z budową, montażem oraz dostawą ogrodzeń.

Działalność gospodarcza związana z budownictwem, architekturą i ogrodnictwem to obszary, które obejmują szeroki zakres usług i działalności związanych z projektowaniem, budową i pielęgnacją różnych rodzajów budynków oraz przestrzeni otwartych.
Działalność gospodarcza w tych dziedzinach może być bardzo zróżnicowana i obejmować wiele specjalizacji. Warto również pamiętać, że te branże są często regulowane przepisami budowlanymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa, więc zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla powodzenia w tych dziedzinach.

Usługi remontowo-budowlane nie są nowymi produktami na rynku, jednak zapotrzebowanie na tego typu usługi pomimo znaczącej konkurencji jest duże.

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace.

Ogrodzenie jest niezbędnym elementem każdej posesji, działki, placu budowy czy firmy, jeśli zależy nam na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa. Siatka ogrodzeniowa nie bez powodu jest najczęściej stosowanym materiałem, z którego wykonywane jest takie ogrodzenie. Jest ona przede wszystkim rozwiązaniem ekonomicznym, a do tego łatwym i szybkim w montażu. Bez problemów siatka ogrodzeniowa może posłużyć do otoczenia nawet dużych hektarów powierzchni.

Podstawowe numery PKD

25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.31.Z – Tynkowanie

43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z – Malowanie i szklenie

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN firma budowlana z produkcją siatki ogrodzeniowej”:

I. DANE OSOBY BEZROBOTNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE URUCHAMIANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY 

III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Motywy społeczne i zawodowe
 2. Rodzaj i profil planowanej działalności
 3. PKD
 4. Uzasadnienie wyboru rodzaju i profilu planowanej działalności gospodarczej
 5. Planowana nazwa firmy
 6. Oferowane produkty / usługi
 7. Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
 8. Umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe
 9. Stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego przedsięwzięcia
 10. Forma prawna
 11. Forma opodatkowania
 12. Podatek VAT
 13. Wkład własny

IV. SIEDZIBA I MIEJSCE PROWADZENIA FIRMY 

V. RYNEK ZBYTU 

VI. KONKURENCJA 

VII. ANALIZA FINANSOWA 

VIII. ANALIZA SWOT

– opis mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń
– wnioski z analizy SWOT 

IX. WNIOSKOWANA KWOTA ŚRODKÓW I CEL ICH PRZEZNACZENIA 

X. FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW 

XI. ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…