BIZNESPLAN firma budowlana – 1 (przykład 2014)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2014 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 21 900,18 zł;
– objętość opracowania: 42 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944592-6-0;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN firma budowlana” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Prace remontowo-budowlane:
– wykonywanie instalacji,
– roboty ogólnobudowlane,
– wykonywanie gładzi,
– malowanie ścian oraz elementów stolarki drewnianej i metalowej,
– wykonywanie flizów,
– posadzki z płytek, parkietu i paneli podłogowych,
– prace montażowe

2/. Prace brukarskie:
– przygotowaniem terenu pod kostkę brukową,
– ułożenie krawężników,
– ułożenie kostki,
– prace wykończeniowe i porządkowe.

3/. Usługi ogólnobudowlane:
– przygotowanie placów budowy (prace ziemne),
– wykonanie fundamentów,
– wykonywanie ścian, stropów,
– wykonywanie i montowanie więźby dachowej,
– montaż pokryć dachowych,
– wykonywanie szamb, kanalizacji i melioracji terenu,
– wykonywanie ogrodzeń itd.

Charakterystyka ogólna

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto możesz także (jeżeli posiadasz właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią Tobie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się opisy procedur, których zrealizowanie pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako architekt albo inżynier budownictwa.

Podstawowe numery PKD

43.31.Z – tynkowanie
Podklasa ta obejmuje:
– wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
– instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
– wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
– wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

43.34.Z – malowanie i szklenie
Podklasa ta obejmuje:
– wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
– malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
– instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
– szklenie okien.

43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Podklasa ta obejmuje:
– czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
– roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN firma budowlana”:

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Cel i opis działalności gospodarczej
 2. Klient planowanego przedsięwzięcia
 3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
 4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 5. Działania organizacyjne (np.: pozyskanie lub remont lokalu, pozyskanie listów intencyjnych od przyszłych kontrahentów, działania reklamowe, inne)
 6. Analiza SWOT:
  – opis mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń
  – wnioski z analizy SWOT
 1. Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
 2. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz uzasadnienie

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…