BIZNESPLAN firma transportowa (międzynarodowy transport drogowy) – 1 (przykład 2014)

58,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w 2014 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;
– objętość opracowania: 94 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944595-0-5;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN firma transportowa (międzynarodowy transport drogowy)” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Drogowy transport towarowy – przewozy ładunków drobnicowych, częściowych oraz całopojazdowych, na terenie całego kraju a także w krajach Unii Europejskiej naczepą plandekową (firanką) o ładowności 24 ton (34 europalety).

2/. Spedycja drogowa – organizowanie procesu przewozowego na zlecenie klienta, ustalanie szczegółów dotyczących transportu, ew. odpraw celnych czy magazynowania, negocjowanie ceny za usługę oraz rozliczanie usługi.

3/. Doradztwo w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców, działalności transportowej, ustalania strategii dla firm małych i średnich itd.

Charakterystyka ogólna

Firma transportu drogowego towarów świadczy usługi w zakresie przewozu rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy. Ponadto w ramach transportu drogowego przedsiębiorca może świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (jako spedytor). Kwestie zezwoleń i licencji nie dotyczą przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

Działalność gospodarcza w zakresie usług transportu towarów, a także działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy są działalnościami regulowanymi i ich wykonywanie wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania odpowiednich zezwoleń lub licencji.

Drogowy transport towarowy odgrywa kluczową rolę w logistyce, stanowiąc jedną z najczęściej wykorzystywanych metod przemieszczania ładunków. Polega on na przewozie towarów za pomocą różnego rodzaju pojazdów drogowych, takich jak samochody ciężarowe, vany, ciągniki siodłowe czy pojazdy dostawcze.

Główne cechy drogowego transportu towarowego to:

 1. Uniwersalność. Transport drogowy jest elastyczny i może być dostosowany do różnorodnych potrzeb przewozowych. Pojazdy mogą dotrzeć praktycznie wszędzie, gdzie są odpowiednie drogi.
 2. Szybkość i elastyczność. Pojazdy mogą być szybko zorganizowane do transportu, co zapewnia szybkie dostarczenie ładunku do docelowego miejsca.
 3. Koszty. W niektórych przypadkach, szczególnie w transporcie na krótkie odległości, koszty drogowego transportu mogą być niższe w porównaniu do innych metod przewozu.
 4. Łatwość dostępu. Wiele obszarów jest łatwo dostępnych drogami, co ułatwia transport towarów nawet do miejsc o ograniczonym dostępie.
 5. Ładunek paletowy. Samochody ciężarowe są zdolne do transportu większych ilości towarów, często na standardowych paletach, co ułatwia załadunek i rozładunek.
 6. Zmienny wariant temperatury. Niektóre pojazdy są wyposażone w systemy chłodnicze, co pozwala na transport towarów wymagających określonych warunków temperaturowych.

Jednakże, drogowy transport towarowy ma również swoje ograniczenia, takie jak ograniczenia dotyczące przepustowości dróg, potencjalne korki czy zanieczyszczenie środowiska spowodowane emisją spalin.

Wiele firm korzysta z drogowego transportu towarowego ze względu na jego wszechstronność i dostępność. Dla wielu rodzajów ładunków, szczególnie na krótkie i średnie odległości, jest to preferowana metoda transportu ze względu na szybkość i elastyczność dostawy.

Podstawowe numery PKD

49.41.Z – Transport drogowy towarów

52.29.Z – Działalność pozostałych agencji transportowych

52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 

Spis treści opracowani „BIZNESPLAN firma transportowa (międzynarodowy transport drogowy)”:

I. DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

II. POTENCJAŁ, WYKSZTAŁCENIE, DOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje
 2. Stan przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej
 3. Posiadane zasoby 

III. POMYSŁ NA BIZNES – OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Informacje ogólne o planowanej działalności
 2. Innowacyjność pomysłu
 3. Motywy realizacji przedsięwzięcia 

IV. ANALIZA MARKETINGOWA

 1. Oferta – charakterystyka produktu / towaru / usługi
 2. Klienci i rynek
 3. Dystrybucja i promocja
 4. Konkurencja na rynku
 5. Analiza silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i możliwości (SWOT) 

V. ANALIZA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

VI. IDENTYFIKACJA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

 1. Analiza ograniczeń i rozwiązań alternatywnych
 2. Planowane zatrudnienie 

VII. TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Prognoza poziomu cen
 2. Prognoza wielkości sprzedaży
 3. Prognoza przychodów ze sprzedaży
 4. Rachunek zysków i strat
 5. Źródła finansowania 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…