BIZNESPLAN pomoc drogowa (autoholowanie) – 2 (przykład 2018)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 23 000,00 zł;
– objętość opracowania: 37 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-0-8;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN pomoc drogowa (autoholowanie)” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Autoholowanie:
– transport pojazdów uszkodzonych w wyniku kolizji, wypadku albo zepsutych,
– transport pojazdów również w innych celach, np. z firmy do firmy, od osoby prywatnej do osoby prywatnej, czy do autokomisu itd.
2/. Pomoc na miejscu zdarzenia (doraźna pomoc lub drobne naprawy na drodze np. dowóz paliwa, wymiana uszkodzonych opon, naładowanie akumulatora)
3/. Załadunek / rozładunek (wciągnięcie na lawetę pojazdu, który np. ma urwane koło lub jest po „dachowaniu”)

Charakterystyka ogólna

Pomoc drogowa to bardzo specyficzna działalność gospodarcza. Łączy w sobie wiele różnych umiejętności  i może obfitować w wiele trudnych sytuacji. Generalnie zadaniem pomocy drogowej jest pomaganie osobom, których samochody odmówiły posłuszeństwa – na skutek awarii lub wypadku, nie mogą poruszać się samodzielnie. Transport wykonywany jest z miejsc awarii lub wypadków do serwisów, ubezpieczalni czy też w inne miejsca. Oczywiście to główny zakres działalności pomocy drogowej. Samochodem – lawetą można transportować pojazdy również w innych celach.

Firma działając w sektorze usług w branży transportowej może świadczyć usługi pomocy drogowej (autopomoc) polegające m.in. na:
– transportowaniu pojazdów uszkodzonych w wyniku kolizji, wypadku albo zepsutych (samochody będą przewożone bezpośrednio z miejsc awarii lub wypadku do serwisów, ubezpieczalni czy też w inne wyznaczone przez zainteresowanych miejsca),
– transportowaniu pojazdów również w innych celach, np. z firmy do firmy, od osoby prywatnej do osoby prywatnej, czy do autokomisu itd.,
– załadunku/rozładunku (wciągnięcie na lawetę pojazdu, który np. ma urwane koło lub jest po „dachowaniu”),
– pomocy na miejscu zdarzenia – doraźna pomoc lub drobne naprawy na drodze np. dowóz paliwa, wymiana uszkodzonych opon, naładowanie akumulatora), kiedy nie jest konieczne odstawienie samochodu do warsztatu;
– wypożyczaniu autolawety z kierowcą itd.

W świetle obowiązujących przepisów firma o wybranym profilu nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie.

Usługę transportową, bo tak należy określić usługi w branży pomocy drogowej, może wykonywać każdy, kto posiada odpowiednie prawo jazdy. W wielu przypadkach konieczne są inne uprawnienia i pozwolenia, wskazane lub konieczne są też dodatkowe ubezpieczenia. W przypadku, gdy chcemy świadczyć pomoc drogową na terenie kraju i niczym innym się nie zajmować, pozwolenia i uprawnienia są zbędne. Wystarczy samochód, prawo jazdy i legalnie zarejestrowana firma.

Rozpoczęcie działalności świadczącej usługi z zakresu pomocy drogowej wymaga posiadania odpowiednich narzędzi – pojazdu dostosowanego do konkretnych potrzeb. Do transportu pojazdów osobowych wystarczy sama laweta. Jednak do świadczenia profesjonalnych i kompleksowych usług pomocy drogowej konieczne jest posiadanie tzw. auto lawety. To specjalistyczny samochód, przystosowany do udzielania pomocy drogowej kierowcom, których samochody utkwiły gdzieś na drodze w wyniku usterki czy w efekcie kolizji lub wypadku z innym pojazdem.

Podstawowe numery PKD

52.21.Z: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:
  – działalność terminali, takich jak: dworce kolejowe, dworce autobusowe, stacje towarowe,
  – działalność związaną z infrastrukturą kolejową,
  – działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy,
 • prace manewrowe na kolei,
 • holowanie i pomoc drogową,
 • skraplanie gazu w celu dalszego transportu.

Spis treści opracowani „BIZNESPLAN pomoc drogowa (autoholowanie)”:

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres zameldowania stałego
 4. Adres zameldowania tymczasowego
 5. Adres korespondencyjny
 6. Adres e-mail
 7. Dowód osobisty
 8. Wykształcenie
 9. Stan cywilny
 10. Współmałżonek
 11. Przebieg pracy zawodowej wnioskodawcy
 12. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy
 13. Zaciągnięte zobowiązania finansowe
 14. Prowadzona wcześniej działalność gospodarcza
 15. Nr rachunku bankowego i nazwa banku

II.OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Rodzaj działalności gospodarczej
 2. Rodzaj planowanej działalności
 3. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej
 4. Opis planowanej działalności gospodarczej
 5. Analiza rynku
  • Analiza rynku na którym firma zamierza działać
  • Główni, potencjalni odbiorcy oferowanych produktów i usług
  • Miejsce i źródła zaopatrzenia
  • Sposób promocji i reklamy
 6. Szanse rozwoju firmy
  • Przewidywane zatrudnienie pracownika/ów
 7. Wiedza i przygotowanie wnioskodawcy w zakresie działalności gospodarczej, którą zamierza rozpocząć
  – wykształcenie
  – doświadczenie
  – kursy, szkolenia
  – inne/zainteresowania, umiejętności itp.

III. DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI

 1. Adres zameldowania działalności gospodarczej (siedziba)
 2. Adres miejsca wykonywania działalności
 3. Opis miejsca prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 4. Lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza jest własnością
 5. Opis lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Czy lokal i jego otoczenie wymaga adaptacji, remontu i innych dodatkowych prac
 7. Zezwolenia niezbędne do uruchomienia planowanej działalności
 8. Wkład własny
  – posiadane maszyny, urządzenia i narzędzia
  – posiadane pojazdy
  – inne np. środki pieniężne, surowce, materiały, towar, lokal
 9. Inne np. maszyny, urządzenia, narzędzia lub pojazdy wykorzystywane przy opisywanej działalności gospodarczej nie stanowiące wkładu własnego Wnioskodawcy
 10. Przedwstępne umowy, oświadczenia współpracy z przyszłymi dostawcami i odbiorcami
 11. Analiza SWOT planowanego przedsięwzięcia
 12. Analiza ryzyka i działań zaradczych planowanego przedsięwzięcia

IV. KALKULACJA KOSZTÓW I NAKŁADÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Kalkulacja w kwotach brutto
 2. Wysokość środków własnych Wnioskodawcy

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA

VI. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

VII. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA EWENTUALNEGO ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. Weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
 2. Gwarancja bankowa
 3. Przewłaszczenie środka transportu
 4. Blokada rachunku bankowego
 5. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…