BIZNESPLAN sklep internetowy z artykułami motocyklowymi (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 000,00 zł;
– objętość opracowania: 53 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-951315-2-3;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN sklep internetowy z artykułami motocyklowymi” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Sprzedaż (sklep internetowy) części eksploatacyjnych takich jak elementy układu napędowego i hamulcowego, oleje, płyny, smary, świece zapłonowe, filtry oleju, powietrza i inne
2/. Usługi serwisowe odpowiadające sprzedawanemu asortymentowi: naprawa/wymiana/konserwacja elementów układu napędowego, hamulcowego, olejów, filtrów, itd.

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej nie wymaga szczególnego uprawnienia. Z uwagi na charakter oferowanego produktu (artykuły motocyklowe) nie jest konieczne uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji czy też wpisania podmiotu do rejestru.
Dla tego profilu działalności gospodarczej nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe.

Do świadczenia wybranych usług serwisowych (naprawa / wymiana / konserwacja elementów układu napędowego, hamulcowego, olejów, filtrów itd.) wystarczy odpowiedni sprzęt, lokal przystosowany do rodzaju działalności, odpowiednie umiejętności.

Podstawowe numery PKD

45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN sklep internetowy z artykułami motocyklowymi”:

I. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 Życiorys zawodowy

 1. Wykształcenie
 2. Kursy i Szkolenia
 3. Doświadczenie zawodowe
 4. Inne kwalifikacje

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 Dane planowanego przedsiębiorstwa

2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia

 1. Czy wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą/spółdzielnię/spółdzielnię socjalną przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Rodzaj działalności
 3. Przedmiot i zakres działalności
 4. Forma organizacyjno – Prawna
 5. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 6. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
 7. Stan przygotowań do podjęcia działalności gospodarczej
 8. Czy realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania stosownych uprawnień, zezwoleń, certyfikatów, koncesji itp.
 9. Czy rozpoczęcie/prowadzenie działalności gospodarczej wymaga uzyskania pozwoleń
 10. Charakterystyka planowanego zatrudnienia

III. PLAN MARKETINGOWY

3.1. Opis produktu / usługi

3.2. Charakterystyka rynku

 1. Charakterystyka klientów
 2. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport
 3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usługi
 4. Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom
 5. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek

3.3 Konkurencja na rynku

 1. Potencjalne działania konkurentów

3.4  Sprzedaż i promocja

 1. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż
 2. W jaki sposób klienci będą informowani o produktach/ usługach

3.5 Prognoza przychodów

IV. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 Opis planowanej inwestycji – dotyczy wydatków ponoszonych w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Uzasadnienie inwestycji
 2. Wydatki kwalifikowalne, tzn. planowane wydatki/zakupy w ramach przyznawanej jednorazowej dotacji inwestycyjnej
 3. Pozostałe niezbędne wydatki, jakie planuje się ponieść w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej

4.2 Aktualne zdolności wytwórcze

 1. Czy Wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenie
 2. Opis ww. pomieszczenia (wielkość powierzchni, lokalizacja, warunki, itp.)
 3. Zasoby techniczne

4.3 Informacja o planowanej inwestycji

 1. Liczba osób planowanych do zatrudnienia w ramach tworzonego przedsiębiorstwa
 2. Proces techniczny produkcji lub oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji
 3. Specyfikacja techniczna planowanych do zakupu maszyn i urządzeń oraz uzasadnienie, że jest ona adekwatna do wymagań przedsięwzięcia
 4. Jeżeli w ramach zgłaszanego wniosku konieczne jest nabycie środków transportu – uzasadnienie, że stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie

V. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

5.1 Uproszczony bilans

5.2 Rachunek zysków i strat

VI. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY INWESTYCJI

VII. OŚWIADCZENIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…