BIZNESPLAN usługi remontowo-budowlane -5 (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 23 300,00 zł;
– objętość opracowania: 53 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-952627-1-5;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi remontowo-budowlane” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Usługa wykańczania wnętrz – stan deweloperski

 • Sufity podwieszane
 • Zabudowy z płyt GK
 • Nakładanie gładzi gipsowych metodą tradycyjną i skimmingu
 • Malowanie tradycyjne i strukturalne
 • Tapetowanie tradycyjne i natryskowe (Gota)
 • Systemy dekoracyjne
 • Układanie glazury i terakoty
 • Montaż stolarki wewnętrznej
 • Hydraulika i biały montaż
 • Montaż nawierzchni, podłóg

2/. Usługa remontu wnętrz – rynek wtórny

 •  Skuwanie tynku i starych okładzin sufitowych, ściennych i podłogowych
 • Demontaż starych urządzeń sanitarnych, grzejników itp.
 • Demontaż starej stolarki wewnętrznej
 • Przeróbki instalacji wodno – kanalizacyjnych
 • Przeróbki instalacji elektrycznej
 • Wylewki podłogowe, posadzki
 • Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych (równanie ścian)
 • Tynkowanie tradycyjne, gipsowe, strukturalne
 • Sufity podwieszane
 • Gipsowanie
 • Malowanie
 • Tapetowanie
 • Systemy dekoracyjne
 • Układanie glazury, terakoty
 • Montaż stolarki wewnętrznej
 • Biały montaż

3/. Usługa montażu zabudowy meblowej

 • Meble kuchenne pod wymiar
 • Szafy wnękowe
 • Ścianki działowe ruchome

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z budownictwem, architekturą i ogrodnictwem to obszary, które obejmują szeroki zakres usług i działalności związanych z projektowaniem, budową i pielęgnacją różnych rodzajów budynków oraz przestrzeni otwartych.
Działalność gospodarcza w tych dziedzinach może być bardzo zróżnicowana i obejmować wiele specjalizacji. Warto również pamiętać, że te branże są często regulowane przepisami budowlanymi, środowiskowymi i bezpieczeństwa, więc zrozumienie i przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla powodzenia w tych dziedzinach.

Usługi remontowo-budowlane nie są nowymi produktami na rynku, jednak zapotrzebowanie na tego typu usługi pomimo znaczącej konkurencji jest duże.

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace.

Ponadto możesz także (jeżeli posiadasz właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią Tobie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się opisy procedur, których zrealizowanie pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako architekt albo inżynier budownictwa.

Podstawowe numery PKD

43.31.Z – tynkowanie
Podklasa ta obejmuje:
– wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej
Podklasa ta obejmuje:
– instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,
– wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,
– wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

43.34.Z – malowanie i szklenie
Podklasa ta obejmuje:
– wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
– malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
– instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
– szklenie okien.

43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Podklasa ta obejmuje:
– czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,
– roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi remontowo-budowlane”:

Kategoria I – Pomysł na biznes – analiza marketingowa

 1. Opis produktu/usługi
 2. Charakterystyka klientów i rynku
 3. Promocja i dystrybucja
 4. Konkurenci na rynku
 5. Analiza ograniczeń

Kategoria II. Potencjał Wnioskodawcy

 1. Identyfikacja potencjału Wnioskodawcy
 2. Planowane zatrudnienie
 3. Przygotowanie do realizacji projektu i wykonanie działania

Kategoria III – Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia

 1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno-finansowym
 2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa
 3. Prognoza finansowa

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…