BIZNESPLAN pracownia architektury krajobrazu – usługi w zakresie projektowania, zakładania oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni -2 (przykład 2012)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2012 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 16 000,00 zł;
– objętość opracowania: 49 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944592-1-5;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN pracownia architektury krajobrazu – usługi w zakresie projektowania, zakładania oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Projekt:
– nasadzeń roślinnych
– automatycznego nawadniania
– oświetlenia
– nawierzchni
– elementów małej architektury

2/. Realizacja:

– wykonanie nasadzeń materiałem roślinnym
– zakładanie trawników z siewu lub z rolki
– wykonanie systemu automatycznego nawadniania
– wykonanie nawierzchni ogrodowych (np. ścieżki)
– elementy wodne (np. oczka, strumienie)
– niwelacje i kształtowanie terenu (np. pagórki)
– elementy małej architektury (np. altany)

3/. Pielęgnacja terenów zielonych

4/. Doradztwo – usługa jednorazowa dla osób oczekujących jedynie porady

Charakterystyka ogólna

Pracownia architektury krajobrazu to miejsce, w którym pracują specjaliści zajmujący się projektowaniem, planowaniem, tworzeniem i zarządzaniem przestrzeniami zielonymi oraz otoczeniem zewnętrznym. Ci eksperci, znani jako architekci krajobrazu, angażują się w kształtowanie otoczenia, aby stworzyć funkcjonalne, estetyczne i ekologiczne przestrzenie.

Założenie firmy usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni ma szansę powodzenia, w świetle wzrastającego zainteresowania ładnym utrzymaniem otoczenia zarówno ze strony osób indywidualnych, jak i samorządów, przedsiębiorstw i instytucji, a także, rosnących wymogów dotyczących dbania o środowisko i, co nie mniej ważne, podejmowaniem inwestycji w tym zakresie.

Tego typu działalność gospodarcza nie wymaga uzyskania szczególnych uprawnień, koncesji, licencji.

Zleceń na usługi ogrodnicze nieustannie przybywa. Duża część właścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych to potencjalna klientela. Rośnie też wartość zamówień, bo ogrody stają się coraz bardziej nowoczesne, klienci wymagają zastosowania nowinek technicznych i architektonicznych.

Klienci, kierując się oszczędnością czasu i wysiłku oraz zdając się na profesjonalizm firm świadczących usługi ogrodnicze, dużo chętniej niż kilka lat temu decydują się na zatrudnienie architektów zieleni i wykwalifikowanych pracowników do stworzenia wymarzonego ogrodu.

Moda na taką prywatną, dobrze zaprojektowaną „ogrodniczą arkadię” to nowy trend. Oaza zieleni powinna odznaczać się szykownością i reprezentatywnością. W tym celu ludzie korzystają z porad ekspertów od projektowania krajobrazu, czerpią inspiracje z prasy konsumenckiej, stylowych programów poświęconych tematyce ogrodniczej i internetowych portali designerskich.

Tego typu działalność gospodarcza nie wymaga uzyskania szczególnych uprawnień, koncesji, licencji.
Zgodnie z prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, Dz. U. z 1994, nr 89, poz. 414), przedsiębiorcę obowiązuje jednak znajomość terminologii w zakresie obiektów budowlanych i wymogów w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń na ich wznoszenie lub rozbiórkę.

Świadczenie usług zagospodarowania terenów zieleni wymaga też znajomości i stosowania prawa ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania:
— warunków ochrony zasobów środowiska,
— warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
— kosztów korzystania ze środowiska.

Podstawowe numery PKD

81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Podklasa ta obejmuje:
– dokonywanie zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie,
– parków i ogrodów,
– przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
– przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.),
– na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
– przy budynkach przemysłowych i handlowych,
– zieleni,
– budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
– autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
– terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
– wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
– zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności.

71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:
– projektowaniem budowlanym,
– projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN pracownia architektury krajobrazu – usługi w zakresie projektowania, zakładania oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni”:

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1/. Cel i opis działalności gospodarczej:
– potrzeba realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia
– motywacje, przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa
–  plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej
–  opis działalności głównej i pobocznej
–  źródło pomysłu
–  uzasadnienie wyboru planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły
–  planowany termin podjęcia działalności gospodarczej
–  wymagane uprawnienia, koncesje, licencje
–  opis branży związaną z rodzajem planowanej działalności
–  konkurencja – przykłady
–  różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją

2/.  Klient planowanego przedsięwzięcia:
– główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta
– charakterystyka potencjalnych klientów
– uzasadnienie popytu w głównych grupach klientów
–  sposób pozyskania klienta
– metody utrzymania klientów

3/. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej:
– status prawny lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza
– adres wykonywania działalności
– powierzchnia, stan techniczny miejsca, w którym prowadzona będzie planowana działalność
– standardy i wymogi prawne do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu
– plusy i minusy prowadzenia działalności we wskazanym miejscu
– wpływ lokalizacji na możliwość pozyskania klientów, np.: sposób dojazdu, parkingi, bezpieczeństwo

4/. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą:
– sposób zarządzania przedsiębiorstwem
– planowane jest zatrudnienie pracowników
– rola pracowników
– dostawców surowców, materiałów, towarów, usług
– uzasadnienie potrzeby współpracy z firmami zewnętrznymi

III. ZAŁĄCZNIKI

1/. Plan działań organizacyjnych

2/. Analiza SWOT

3/. Kalkulacja planowanych wpływów i wydatków wraz z uzasadnieniem

4/. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…