BIZNESPLAN logistyka – usługi wspomagające i doradcze oraz szkoleniowe z zakresu logistyki (logistyka zamawiania, koszty, controlling, przygotowywanie raportów) – 1 (przykład 2012)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w 2012 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 35 848,00 zł;
– objętość opracowania: 58 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944595-4-3;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN logistyka – usługi wspomagające i doradcze oraz szkoleniowe z zakresu logistyki (logistyka zamawiania, koszty, controlling, przygotowywanie raportów)” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Usługi wspomagające i doradcze oraz szkoleniowe z zakresu logistyki – logistyka zamawiania, koszty, controlling, przygotowywanie raportów.
2/. Usługi administracyjne i biurowe dla małych, nowopowstałych oraz mobilnych firm, które chcą ograniczyć koszty prowadzenia biura do niezbędnego minimum.
3/. Redagowanie, przepisywanie i korekta tekstów
4/. Doradztwo i pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na życie, prywatnych programów emerytalnych itd.

Charakterystyka ogólna

Usługi wspomagające, doradcze i szkoleniowe z zakresu logistyki obejmują różnorodne aspekty związane z efektywnym zarządzaniem łańcuchem dostaw i procesami logistycznymi w firmach. Obejmują one:

  • Logistyka Zamawiania. Pomoc w optymalizacji procesu zamawiania i zarządzania zapasami, zapewniając odpowiednie dostawy w odpowiednim czasie i ilościach, minimalizując przy tym koszty.
  • Koszty Logistyczne. Analiza kosztów związanych z operacjami logistycznymi, identyfikacja obszarów, w których można oszczędzić lub zoptymalizować koszty transportu, magazynowania czy obsługi zamówień.
  • Controlling Logistyczny. Opracowywanie i wdrażanie narzędzi kontrolingu logistycznego, umożliwiających monitorowanie wydajności procesów logistycznych, śledzenie wskaźników kluczowych oraz analizę efektywności operacyjnej.
  • Przygotowywanie Raportów. Tworzenie raportów i analiz logistycznych, które pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych. Mogą to być raporty dotyczące kosztów, wydajności, jakości obsługi klienta czy analizy wskaźników logistycznych.
  • Szkolenia Logistyczne. Organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu logistyki dla pracowników, które mają na celu podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw, magazynowaniem, transportem czy planowaniem produkcji.
  • Doradztwo w optymalizacji procesów. Udzielanie wsparcia doradczego w identyfikacji obszarów do usprawnienia, wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych czy procedur, aby zoptymalizować procesy logistyczne.

Usługi te pomagają firmom w efektywnym zarządzaniu logistyką, co ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności operacyjnej, zwiększenia konkurencyjności na rynku oraz poprawy obsługi klienta.

Wiele przedsiębiorstw w pewnym momencie swojego rozwoju często trafia na barierę hamującą dalszy wzrost ich wydajności. Niekiedy zdarza się, że zaczyna ona wręcz spadać. Wówczas należy podjąć radykalne działania służące poprawie efektywności operacji firmy.

W tym celu, zamiast próbować robić to po omacku, tworząc zespoły projektowe, zwiększające koszty zatrudnienia i nie zawsze spełniające pokładane w nich nadzieje, warto sięgnąć po usługi firmy, której głównym obszarem działania jest właśnie doradztwo logistyczne.

Podstawowe numery PKD

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN logistyka – usługi wspomagające i doradcze oraz szkoleniowe z zakresu logistyki (logistyka zamawiania, koszty, controlling, przygotowywanie raportów)”:

SEKCJA A:  DANE WNIOSKODAWCY

A-1 Dane przedsiębiorstwa
A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SEKCJA B:   OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

SEKCJA C:  PLAN MARKETINGOWY

C-1 Opis produktu/usługi
C-2 Charakterystyka rynku
C-3 Konkurencja na rynku
C-4 Dystrybucja i promocja
C-5 Cena
C-6 Prognoza sprzedaży
C-7 Przychody

SEKCJA D:  PLAN INWESTYCYJNY

D-1 Opis planowanej inwestycji
D-2 Aktualne zdolności wytwórcze
D-3 Informacja o planowanej inwestycji

SEKCJA E:  SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

E-1 Uproszczony bilans
E-2 Planowane wpływy i wydatki

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…