Przykładowa analiza SWOT dla firmy sprzątającej PKD 81.21.Z

Analiza SWOT dla firmy sprzątającej pomaga zidentyfikować jej mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia.


SWOTMocne Strony (S – Strengths) analiza SWOT dla firmy sprzątającej

 • Doświadczony personel. Zespół pracowników z doświadczeniem w profesjonalnym sprzątaniu i utrzymaniu czystości.
 • Wszechstronność usług. W ofercie znajdują się różnorodne usługi sprzątające, obejmujące zarówno biura, mieszkania, jak i obiekty komercyjne.
 • Zaawansowane technologie sprzątania. Wykorzystanie nowoczesnych sprzętów i środków czystości wpływa na efektywność usług.

Przykładowe biznesplanySłabe strony (W – Weaknesses) analiza SWOT dla firmy sprzątającej

 • Sezonowość popytu. Niektóre okresy, zwłaszcza w branży komercyjnej, mogą charakteryzować się sezonowością popytu.
 • Zależność od cen konkurencji. Rywalizacja cenowa w branży może wpływać na marże zysku.
 • Trudności w pozyskiwaniu klientów. Konkurencyjny rynek wymaga skutecznych działań marketingowych w celu przyciągnięcia nowych klientów.
 • Rodzaj biznesu w dużej mierze opierający się na pracy fizycznej.
 • Utrudniony dostęp do źródeł finansowania. Wiele mikro i małych firm, a także osób, które dopiero startują z własną działalnością ma problem z pozyskaniem finansowania, a brak wystarczających środków finansowych np. na inwestycje może nie pozwolić na wykorzystanie pojawiających się szans.

SWOTSzanse (O – Opportunities) analiza SWOT dla firmy sprzątającej

 • Wzrost świadomości o higienie. Rosnące zainteresowanie higieną i czystością stwarza szanse na zwiększenie popytu na usługi sprzątające.
 • Ekspansja w obszarze biur i firm. Współpraca z firmami na większą skalę może przynieść stabilny strumień klientów. Sprzątanie powierzchni biurowych jest koniecznością, dlatego też planowany rodzaj biznesu charakteryzuje się dość dużą stabilnością.
 • Wprowadzenie ekologicznych środków czystości. Rynek zwraca uwagę na ekologię, co otwiera możliwość wprowadzenia ekologicznych produktów i środków czystości.
 • Rynek usług związanych ze sprzątaniem jest z roku na rok coraz większy. Świadczy o tym przekonanie firm do zlecania tych usług firmom zewnętrznym.
 • Klienci korzystający z tego typu usług łatwo przywiązują się do firmy.
 • Polski rynek usług sprzątających jest bardzo dynamiczny, średniorocznie rośnie o około 20%. Wciąż pojawiają się nowi Klienci począwszy od dużych firm posiadających większe powierzchnie biurowe do sprzątania, po klientów indywidualnych, którzy wprowadzając się do nowych domów lub mieszkań od razu decydują się na wynajęcie profesjonalnej firmy sprzątającej. Zauważanie zwiększa się od kilku lat zapotrzebowanie na firmy oferujące usługi porządkowe.

Przykładowe biznesplanyZagrożenia (T – Threats) analiza SWOT dla firmy sprzątającej

 • Konkurencja z firmami niskobudżetowymi. Konkurencja ze strony firm oferujących usługi sprzątania po niższych cenach.
 • Zmiany w preferencjach klientów. Zmienne preferencje klientów, zwłaszcza w kontekście niedawnej pandemii, mogą wpływać na rodzaj i zakres usług.
 • Zmiany przepisów i norm sanitarnych. Nowe przepisy dotyczące higieny i czystości mogą wymagać dostosowania firm do nowych standardów.
 • Ryzyka rynkowe, wynikające z obecności na rynku innych uczestników oraz silnej walki konkurencyjnej. Przejawiają się one w postaci stosowania nieuczciwej konkurencji przez innych „graczy”, załamania koniunktury i spadku liczby klientów, co skutkuje bardzo często załamaniem finansów firmy.
  Jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest np. utrudnianie dostępu do rynku. Mogą to być przede wszystkim sytuacje, w których konkurent:
  – sprzedaje usługi poniżej kosztów ich świadczenia w celu odebrania klientów innym firmom sprzątającym,
  – nakłania osoby trzecie, aby odmówiły sprzedaży konkurencyjnej firmie albo nie dokonywały od niej zakupu usług,
  – wymusza na klientach wybór swojej firmy lub stwarza warunki umożliwiające podmiotom trzecim wymuszanie zakupu usługi w konkretnej firmie.
 • Główne problemy rynku usług czystościowo-sprzątającej w Polsce to przede wszystkim: brak standaryzacji usług, niewykwalifikowany personel (duża część pracowników to osoby pracujące w branży z tzw. przypadku), dumpingowe stawki na usługi sprzątania przede wszystkim w zakresie powierzchni biurowych, działanie firm w obrębie szarej strefy (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie płacące podatki) oraz zatory płatnicze (niepłacący zleceniodawcy).

Firma sprzątająca powinna opierać swoją siłę na doświadczonym zespole, wszechstronności usług i zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wyzwania związane z sezonowością, konkurencją cenową i pozyskiwaniem klientów można przezwyciężyć poprzez skuteczną kampanię marketingową, ekspansję w obszarze biur i firm, a także dostosowanie oferty do rosnącego zainteresowania ekologią. Monitoring zmian w preferencjach klientów oraz dostosowywanie się do nowych norm sanitarnych to klucz do utrzymania konkurencyjności na rynku usług sprzątających.