Składki ZUS 2024 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

UWAGA! ryczałt

Wysokość składek ZUS w 2024 roku zależy od wybranej formy opodatkowania:
– zasady ogólne (skala podatkowa)
– podatek liniowy
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– karta podatkowa


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składki pełne)

Składki ZUS 2024 - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składki pełne)
Składki ZUS 2024 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składki pełne)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składki preferencyjne)

Składki ZUS 2024 - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składki preferencyjne)
Składki ZUS 2024 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (składki preferencyjne)

Źródło: https://zus.pox.pl/skladki-zus-2024