Składki ZUS 2024 – zasady ogólne (skala podatkowa)

UWAGA! skala podatkowa

Wysokość składek ZUS w 2024 roku zależy od wybranej formy opodatkowania:
– zasady ogólne (skala podatkowa)
– podatek liniowy
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– karta podatkowa


Zasady ogólne - skala podatkowa (składki pełne)
Zasady ogólne – skala podatkowa (składki pełne)

Zasady ogólne – skala podatkowa (składki preferencyjne)

Zasady ogólne - skala podatkowa (składki preferencyjne)
Zasady ogólne – skala podatkowa (składki preferencyjne)

Źródło: https://zus.pox.pl/skladki-zus-2024