Warsztat samochodowy – kod PKD 45.20.Z, wymagania i opis działalności

Warsztaty samochodowe to firmy zajmujące się naprawą, serwisem, i konserwacją pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli i innych pojazdów. warsztat samochodowy

Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (potocznie zwane warsztatem samochodowym) nie wymaga żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji. Nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe.

Do otworzenia warsztatu mechanicznego wystarczy mieć odpowiedni sprzęt, lokal przystosowany do rodzaju działalności, odpowiednie umiejętności.

Do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu (warsztat samochodowy) lokal musi spełniać ustalone standardy i specjalne wymogi prawne. Przepisy są dość jednoznaczne i mówią o wielu kwestiach technicznych związanych z obsługą i stosowaniem narzędzi, maszyn oraz innych urządzeń. Większość zaleceń dotyczy sprzętu, który w trakcie pracy może stwarzać realne zagrożenie dla człowieka, jeśli nie towarzyszą mu odpowiednie zabezpieczenia.

Z reguły usługi związane z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych prowadzone są z wykorzystaniem odpowiedniej, nierzadko wysoce specjalizowanej, infrastruktury technicznej (pomieszczenia, maszyny, urządzenia i narzędzia) lokowanej w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych oraz nieobojętnym wpływem na środowisko naturalne. Generuje to szereg ograniczeń, wymogów i obowiązków, jakie przyszły przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę na etapie planowania przedsięwzięcia i w ostateczności spełnić, aby rozpocząć działalność.

Poniżej ogólny opis działalności warsztatu samochodowego oraz informacje dotyczące kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).


Przykładowe biznesplany
Kod PKD warsztat samochodowy

Główny kod PKD dla warsztatów samochodowych to 45.20.Z – „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”

Gdyby warsztat zajmował się także detaliczną sprzedażą części i akcesoriów do pojazdów samochodowych to należy dodać numer PKD 45.32.Z.

W przypadku prowadzenia działalności także w zakresie napraw motocykli należy dodać numer PKD: 45.40.Z.


Warsztat samochodowy
Warsztat samochodowy
Opis działalności warsztatu samochodowego
 • Diagnoza i naprawa. Warsztaty samochodowe oferują diagnozę usterek mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych pojazdów oraz naprawy potrzebne do ich usunięcia.
 • Serwisowanie i konserwacja. Regularne przeglądy i serwisowanie pojazdów, wymiana oleju, filtrów, hamulców, opon i innych części, a także konserwacja i regulacja elementów mechanicznych.
 • Naprawa karoserii. Warsztaty wykonują także prace związane z naprawą karoserii, lakierowaniem, usuwaniem wgnieceń, renowacją powłok lakierniczych itp.
 • Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych. Diagnoza i naprawa problemów z układami elektrycznymi, elektronicznymi, klimatyzacją, elektroniką pojazdową itp.
 • Wymiana opon i kół. Sezonowa wymiana opon, balansowanie kół, naprawa przebitek, montaż opon zimowych i letnich.
 • Obsługa i regeneracja silników. Naprawa, regeneracja, a także wymiana silników i skrzyń biegów.

Przykładowe biznesplany
Wymagania dotyczące założenia warsztatu samochodowego
 • Rejestracja firmy. Otwierając warsztat samochodowy możena wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Personel i kwalifikacje. Zatrudnienie wykwalifikowanych mechaników i techników samochodowych z odpowiednimi kwalifikacjami.
 • Lokalizacja warsztatu. Wymagane jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji, w której będzie można prowadzić warsztat samochodowy.
 • Narzędzia i sprzęt. Wyposażenie w narzędzia i sprzęt mechaniczny, elektroniczny, narzędzia specjalistyczne, podnośniki, komputery diagnostyczne itp.
 • Odpowiednie zaplecze. Warsztat musi mieć odpowiednie zaplecze, w tym pomieszczenia do przechowywania pojazdów, stanowiska naprawcze, stanowiska lakiernicze, magazyny na części zamienne itp.
 • Odpowiednie ubezpieczenia. Posiadanie odpowiednich ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia dla pracowników.
 • Umowy i gwarancje. Określenie zasad współpracy z klientami, cen usług, gwarancji na wykonane naprawy.

Warsztaty samochodowe odgrywają istotną rolę w utrzymaniu pojazdów w dobrym stanie technicznym oraz w naprawie pojazdów po wypadkach czy awariach. Wymagają odpowiedniego przygotowania, a także dbałości o jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów. Warto również śledzić zmiany w technologii samochodowej i inwestować w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i narzędzia.

UWAGA

Od 1 stycznia 2015 roku prowadzenie warsztatu samochodowego wymaga posiadania zarejestrowanej kasy fiskalnej.

Przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy z reguły wytwarza odpady zaliczane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, do grupy odpadów o kodzie 13 oraz 16, do której należą odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, filtry olejowe, okładziny hamulcowe. Przedsiębiorca taki ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów oraz składać zbiorcze zestawienia danych o odpadach w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Brak tej sprawozdawczości jest zagrożony karą.