Agencja reklamowa – kod PKD 73.11.Z, wymagania i opis działalności

Agencje reklamowe to firmy zajmujące się tworzeniem, planowaniem i realizacją kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla klientów z różnych branż. agencja reklamowa
Prowadzenie agencji reklamowej nie jest działalnością regulowaną, w związku z tym nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji, licencji czy zezwoleń.

Wykonywanie działalności gospodarczej jako agencja reklamowa podlega obecnie wyłącznie wymogom ogólnym określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. agencja reklamowa

Poniżej ogólny opis działalności agencji reklamowej oraz informacje dotyczące kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).


Przykładowe biznesplany
Kod PKD agencja reklamowa

Główny kod PKD dla agencji reklamowych to 73.11.Z – „Działalność agencji reklamowych”.
Można również wpisać takie kody jak: 
– 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
– 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
– 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
– 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach).


Agencja reklamowa
Agencja reklamowa
Opis działalności agencji reklamowej agencja reklamowa
 • Planowanie i strategia reklamowa. Agencje reklamowe pomagają klientom opracować strategię reklamową, która może obejmować kampanie reklamowe, cele marketingowe, grupy docelowe i budżety reklamowe.
 • Kreacja reklamowa. Agencje tworzą treści reklamowe, takie jak grafiki, filmy, reklamy w mediach społecznościowych, teksty reklamowe i inne materiały promocyjne.
 • Zakup mediów. Agencje reklamowe pomagają klientom w zakupie przestrzeni reklamowej w różnych mediach, takich jak telewizja, radio, prasa, internet i inne.
 • Marketing internetowy. Agencje oferują usługi z zakresu marketingu internetowego, w tym reklamy Google, kampanie na platformach społecznościowych, pozycjonowanie stron internetowych (SEO) i inne działania online.
 • Badania rynku. Agencje mogą przeprowadzać badania rynku i ankietować klientów, aby zbierać dane i informacje potrzebne do opracowania skutecznych kampanii reklamowych.
 • Konsulting marketingowy. Agencje doradzają klientom w zakresie strategii marketingowej i pomagają dostosować kampanie do zmieniających się potrzeb rynku.

Przykładowe biznesplany
Wymagania dotyczące założenia agencji reklamowej
 • Rejestracja firmy. Konieczna jest rejestracja firmy oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń i licencji, co może zależeć od lokalnych przepisów.
 • Personel i kwalifikacje. Agencje reklamowe zatrudniają kreatywnych specjalistów, takich jak projektanci graficzni, copywriterzy, specjaliści od mediów, analitycy rynku itp.
 • Lokalizacja biura. Wymagane jest znalezienie odpowiedniej lokalizacji biura, które będzie siedzibą agencji.
 • Narzędzia i oprogramowanie. Agencje muszą być wyposażone w narzędzia i oprogramowanie niezbędne do tworzenia materiałów reklamowych i monitorowania kampanii reklamowych.
 • Klienci. Agencje reklamowe pozyskują klientów, którzy potrzebują pomocy w dziedzinie reklamy i promocji.
 • Umowy i zasady współpracy. Określenie zasad współpracy z klientami, w tym ustalenie cen, terminów płatności, zakresu usług i innych warunków umowy.

Działalność reklamowa nie jest działalnością regulowaną, a więc nie są potrzebne żadne zezwolenia ani koncesje. Należy jednak przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich w reklamie, ograniczeń tematycznych oraz prawa konkurencji. Warto znać zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, iż tworząc reklamę tworzy się utwory. W momencie stworzenia utworu przez pracownika wszelkie prawa autorskie nabywa pracodawca. Agencja reklamowa ma 2 lata od momentu przyjęcia utworu na jego rozpowszechnienie.
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zakazuje wprowadzającego w błąd oznaczania przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, naśladownictwa produktów, nieuczciwej reklamy, itd. Jeśli naszym produktem jest spot będący w sprzeczności z dobrymi obyczajami, uchybiający godności człowieka, wprowadzający odbiorcę w błąd, odwołujący się do uczucia lęku, do przesądów to może on zostać zakwalifikowany jako reklama nosząca znamiona nieuczciwej konkurencji (art. 16 ww. ustawy).

Aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji w związku z opracowaniem i rozpowszechnianiem niedozwolonej reklamy (np. za opracowanie nierzetelnej reklamy porównawczej) warto zastanowić się nad współpracą z prawnikiem, który rzetelnie i fachowo mógłby doradzić w danych kwestiach.

Warto wiedzieć, że nie każda reklama może być rozpowszechniona. W Polsce niedopuszczalne i zabronione jest reklamowanie hazardu, a więc wszelkiego rodzaju gier losowych i zakładów wzajemnych. Wykluczone jest zatem reklamowanie punktów bukmacherskich. Dotyczy to jednak wyłącznie firm bukmacherskich mających siedzibę na terenie Polski. Te ograniczenia nie obowiązują w przypadku firm zagranicznych. Zakazy występują też w reklamowaniu wyrobów tytoniowych, alkoholi, ale także pojawiają się w produktach żywnościowych i leczniczych. Obowiązuje również zakaz nadawania reklam, w których występuje dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, narodowość czy też takich, w których występują dzieci wprost nakłaniające inne dzieci do kupowania danych produktów.

Agencje reklamowe są istotnym ogniwem w dzisiejszym świecie biznesu, pomagając firmom promować swoje produkty i usługi na rynku. Oferują różnorodne usługi z zakresu marketingu i reklamy, które pomagają klientom osiągnąć swoje cele marketingowe i zwiększyć rozpoznawalność marki.