BIZNESPLAN usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych (przykład 2017)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 22 000,00 zł;
– objętość opracowania: 40 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-947754-7-6;

9 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Usługa opiekuńcza (wsparcie podopiecznego w codziennych czynnościach jak np.: toaleta, ubieranie, przygotowywanie posiłków i karmienie, robienie zakupów, codzienne sprzątanie, pranie, prasowanie, podawanie lekarstw o określonej porze, ale też spędzanie z nim czasu, dbanie o dobre samopoczucie, o rozrywkę, asystowanie podczas wizyt lekarskich itd.).

Charakterystyka ogólna

W całej Europie łatwo zauważyć postępujący proces starzenia demograficznego. Średnia długość życia społeczeństw europejskich ulega stałemu wydłużeniu m.in. dzięki szybkiemu rozwojowi medycyny. Według danych Eurostatu przeciętny obywatel UE żyje ponad 77 lat.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, zmienia się struktura demograficzna. W 2035 r. emeryci będą stanowili prawdopodobnie ok. 1/3 społeczeństwa. Wielu z nich prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe. Przewiduje się, że w 2030 r. już ponad połowa (53 proc.) gospodarstw będzie prowadzona przez osoby powyżej 65 roku życia.

Coraz więcej osób w podeszłym wieku potrzebuje fachowej pomocy w codziennym życiu: od zrobienia zakupów, posprzątania mieszkania, do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej.
Dla wielu rodzin na wagę złota jest pomoc wykwalifikowanego opiekuna, który potrafi fachowo zająć się osobą w podeszłym wieku. Rodzinom seniorów i im samym coraz częściej zależy na sprawdzonych, fachowych i legalnie działających pracownikach.

Wsparcie opiekuna staje się niezbędne w sytuacji, gdy możliwości rodzin do opieki nad osobą w podeszłym wieku są ograniczone m.in. na skutek:

 • aktywności zawodowej – często pogodzenie obowiązków opiekuna z pracą zarobkową jest niemożliwe, szczególnie w sytuacji zwiększających się potrzeb opiekuńczych seniora (wymóg całodobowej opieki),
 • obciążenia innymi zobowiązaniami rodzinnymi – odsuwanie w czasie momentu założenia rodziny powoduje, że coraz częściej rodzinny opiekun ma pod opieką zarówno dzieci, jak i starzejących się rodziców,
 • migracji – osoby, które zwyczajowo pełniły rolę opiekuna rodzinnego coraz częściej zamieszkują poza granicami Polski lub przynajmniej poza miejscowością, którą zamieszkują ich wymagający opieki rodzice lub inni krewni,
 • ograniczonej wiedzy opiekunów rodzinnych na temat możliwości pomocy i pielęgnacji osoby starszej,
 • wydłużającego się czasu, w którym opieka nad seniorem musi być sprawowana – zadania opiekuna osoby starszej są obciążające zarówno psychicznie, jak i fizycznie.

Działalność gospodarcza związana z pomocą domową i opieką obejmuje różne rodzaje usług zapewniających wsparcie osobom potrzebującym opieki, zarówno w ich własnych domach, jak i w instytucjach opiekuńczych.
Działalność związana z pomocą domową i opieką wymaga empatii, cierpliwości, umiejętności interpersonalnych i odpowiednich kwalifikacji, w zależności od rodzaju opieki. Ważne jest przestrzeganie przepisów i norm dotyczących opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia oraz dostosowywanie opieki do indywidualnych potrzeb klientów. Skuteczna komunikacja z klientami i ich rodzinami oraz dbałość o ich bezpieczeństwo i komfort są kluczowe dla sukcesu w tej branży.

Świadczenie usług opiekuńczych to zajęcie nie dla każdego. Wymaga ono pewnych predyspozycji, a przede wszystkim oddania się tego typu posłudze. By dobrze pełnić tę funkcję należy wykazać się opanowaniem, ale również duża dozą optymizmu, radości życia, wewnętrznej energii i pozytywnego nastawienia do życia. Pracy sprzyja odporność na stres i obserwacje ludzkiego cierpienia z jednoczesną wrażliwością i życzliwością, która jest niezbędna dla zrozumienia potrzeb swoich podopiecznych.

Podstawowe numery PKD

88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych”:

 1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy

 1. OPIS PLANOWAGNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 Dane planowanego przedsiębiorstwa
2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia

 1. PLAN MARKETINGOWY

3.1. Opis produktu / usługi
3.2. Charakterystyka rynku
3.3 Konkurencja na rynku
3.4  Sprzedaż i promocja
3.5 Prognoza przychodów

 1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 Opis planowanej inwestycji – dotyczy wydatków ponoszonych w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
4.2 Aktualne zdolności wytwórcze
4.3 Informacja o planowanej inwestycji

 1. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

5.1 UPROSZCZONY BILANS
5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 1. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY INWESTYCJI 
 1. OŚWIADCZENIA

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…