BIZNESPLAN instruktor nauki jazdy (przykład 2017)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 000,00 zł;
– objętość opracowania: 42 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-948509-9-9;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „ BIZNESPLAN instruktor nauki jazdy” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Jazdy w trakcie kursu nauki jazdy
2/. Jazdy doszkalające np. przed egzaminem państwowym

Charakterystyka ogólna

Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz ośrodków szkolenia kierowców w zakresie nauki jazdy oraz jazd doszkalających nie jest działalnością regulowaną (w przeciwieństwie do działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców czy ośrodka doskonalenia techniki jazdy, które wymagają wpisu do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców).

Instruktor nauki jazdy chcący założyć własną działalność gospodarczą powinien:

  • posiadać odpowiedni pojazd/pojazdy;
  • mieć odpowiednie uprawnienia;
  • założyć działalność gospodarczą.

Instruktor nauki jazdy specjalizuję się w instruowaniu kursantów podczas zajęć praktycznych: przebywa w samochodzie wraz z kursantem, kontroluje poprawność wykonywanych przez niego manewrów i udziela porad i wskazówek, mających doprowadzić do doskonalenia techniki jazdy i przygotowania do egzaminu państwowego.

Obowiązki instruktora nauki jazdy nie wynikają tylko i wyłącznie z programu nauczania realizowanego przez daną szkołę nauki jazdy czy jego dobrej woli. Zostały jasno określone przez ustawę o kierujących pojazdami. Zgodnie z jej treścią: osoba, która pracuje w tym zawodzie, zobowiązana jest do rzetelnego i bezstronnego wykonywania swoich obowiązków oraz do nieustannego poszerzania swojej wiedzy. Cierpliwość, dobre kwalifikacje i komunikatywność to podstawowe cechy dobrego fachowca, który uczy przyszłych kierowców.

Dodatkowo niezmiernie ważne jest to, aby potrafił on przekazać swoją wiedzę w sposób kulturalny i spokojny.

Wolny rynek usług szkoleniowych i wzrost liczby ofert kursów na prawo jazdy powodują zróżnicowanie jakościowe szkoleń. Ogromna konkurencja na rynku szkolenia kierowców powoduje też, że szkoły oferując kursy za coraz niższą cenę poszukując oszczędności, które w konsekwencji odbijają się na jakości szkolenia. Jak w każdej branży jest wiele szkół, które do szkolenia podchodzą nie tylko jak do biznesu, oferując wysoki poziom merytoryczny, inwestując w pomoce dydaktyczne i dobrych instruktorów.

Obowiązki instruktora nauki jazdy nie wynikają tylko i wyłącznie z programu nauczania realizowanego przez daną szkołę nauki jazdy czy jego dobrej woli.

Badania, które zostały przeprowadzone przez specjalistów z Akademii Auto Świat, jasno pokazały oczekiwania wobec instruktora. Cierpliwość, dobre kwalifikacje i komunikatywność to podstawowe cechy dobrego fachowca, który uczy przyszłych kierowców. Dodatkowo niezmiernie ważne jest to, aby potrafił on przekazać swoją wiedzę w sposób kulturalny i spokojny. Sama nauka jazdy jest już niejednokrotnie wystarczająco dużym stresem, a nerwowy instruktor jest ostatnią osobą, która powinna mieć kontakt z uczącym się.

Podstawowe numery PKD

85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Podklasa ta obejmuje:
– naukę jazdy,
– szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia.

Podklasa ta nie obejmuje:
– nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN instruktor nauki jazdy”:

  1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE
1.2 PODSTAWOWE INFORMACJE

  1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

  1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU
3.2 OFERTA
3.3 RYNEK
3.4 KONKURENCJA
3.5 CENA
3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD
3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA
3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

  1. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI
4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.3 ZAKRES INWESTYCJI
4.4 ZASOBY LUDZKIE
4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

  1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI
5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW
5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej — Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych — wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…