BIZNESPLAN nauczanie języka angielskiego dzieci (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 23 000,00 zł;
– objętość opracowania: 52 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-950128-3-9;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN nauczanie języka angielskiego dzieci” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. 30-minutowe zajęcia zabawowo muzyczne w języku angielskim dla dzieci w wieku od 18 do 36 miesięcy prowadzone w kawiarniach przyjaznych dzieciom
2/. 30-minutowe zajęcia zabawowo muzyczne w języku angielskim dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) prowadzone na terenie przedszkoli
3/. 45-minutowe zajęcia języka angielskiego dla dzieci w wieku od 6-10 lat prowadzone w szkole

Charakterystyka ogólna

Aby świadczyć usługi nauczania języka angielskiego dzieci, nie trzeba mieć szczególnego przygotowania ani wykształcenia. Liczą się posiadane umiejętności, wiedza i doświadczenie. W tym przypadku mile widziane jest jedynie przygotowanie pedagogiczne.
Ważne jest, aby przy prowadzeniu zajęć językowych zapewnić odpowiednie warunki lokalowe. Zajęcia powinno się prowadzić w pomieszczeniach odpowiednio wyposażonych, zawierających pomoce naukowe, wyciszonych i pozwalających na skupienie się.

Zajęcia dla najmłodszych są prężnie rozwijającą się branżą, stają się modne, jednak najczęściej są skierowane do dzieci powyżej 3 roku życia. Jednak wielu rodziców decyduje się na rozpoczęcie nauki języka angielskiego dużo wcześniej wierząc, że nauka języka obcego ma bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka. Maluch jest w stanie nauczyć się języka obcego w sposób naturalny i bez większych trudności. Wczesna edukacja języków obcych obok argumentów fizjologicznych, oddziałuje na rozwój intelektualny i psychologiczny. Przede wszystkim wpływa na postęp umysłowy, ćwiczy pamięć i poszerza horyzonty dziecka.

Nauka w tym wieku przebiega na zasadzie rozrywki, w formie gier i zabaw. Nie wymaga ona specjalnego wysiłku umysłowego, jest przyjemnym doświadczeniem, które w konsekwencji skutecznie motywuje do dalszej nauki i gwarantuje lepsze wyniki w przyszłości. Dzięki językom obcym kształtujemy w dzieciach jednocześnie ciekawość świata, świadomość kulturową i społeczną. Nie można pominąć także aspektów pedagogicznych.

Zajęcia odbywają się w grupach, determinując tym samym rozwój społeczny wśród rówieśników. Młodsze dzieci są w stanie efektywnie przyswajać języki obce, bowiem ich zachowania są spontaniczne. Nie są skrępowane, onieśmielone, nawet gdy popełniają błędy. Wciąż uczą się przecież mowy ojczystej, są zatem przyzwyczajone do odkrywania nowego słownictwa i znaczeń, analogicznie jest w przypadku języka obcego.

Podstawowe numery PKD

85.59.A – Nauka języków obcych

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
– edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
– działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
– działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
– kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
– kursy komputerowe,
– naukę religii,
– kursy udzielania pierwszej pomocy,
– szkoły przetrwania,
– szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
– kursy szybkiego czytania,
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje:
– edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN nauczanie języka angielskiego dzieci”:

SEKCJA A: DANE WNIOSKODAWCY

A – 1 Dane przedsiębiorstwa
A – 2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SEKCJA B: OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

B Opis planowanego przedsięwzięcia

SEKCJA C: PLAN MARKETINGOWY

C – 1 Opis produktu / usługi
C – 2 Charakterystyka rynku
C – 3 Konkurencja na rynku
C – 4 Dystrybucja i promocja
C – 5 Cena
C – 6 Prognoza sprzedaży
C – 7 Przychody

SEKCJA D: PLAN INWESTYCYJNY   

D – 1 Opis planowanej inwestycji
D – 2 Aktualne zdolności wytwórcze
D – 3 Informacja o planowanej inwestycji

SEKCJA E: SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA  

E – 1 Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka, inne)
E – 2 Analiza finansowa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…