BIZNESPLAN kwatery agroturystyczne – 3 (przykład 2018)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 25 313,52 zł;
– objętość opracowania: 53 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-950128-4-6;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN kwatery agroturystyczne” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Nocleg bez wyżywienia (1 osoba / 1 doba) – pobyt 1-3 dni
2/. Nocleg z wyżywieniem (1 osoba / 1 doba) – pobyt 1-3 dni
3/. Nocleg bez wyżywienia (1 osoba / 1 doba) – pobyt powyżej 3-ech dni
4/. Nocleg z wyżywieniem (1 osoba / 1 doba) – pobyt powyżej 3-ech dni
5/. Dodatkowe atrakcje: ognisko/grill; kulig itd.

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z kwaterami i noclegami obejmuje różnorodne usługi związane z zakwaterowaniem i zapewnieniem miejsca do spania dla podróżnych i turystów.
Działalność związana z noclegami i kwaterami jest istotną częścią branży turystycznej i może obejmować różne modele biznesowe, od tradycyjnych hoteli po nowoczesne platformy rezerwacji online. Kluczowymi aspektami tej działalności są obsługa klienta, zarządzanie rezerwacjami, utrzymanie czystości i jakość zakwaterowania. Branża ta również podlega regulacjom i przepisom dotyczącym bezpieczeństwa i standardów zakwaterowania.

Agroturystyka – to forma turystyki obejmująca różnego rodzaju usługi terenów wiejskich, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe wyżywienie, wędkarstwo i jazdę konną, po uczestnictwo w pracach gospodarskich.

Wynajmowanie  pokoi i to niezależnie od ich liczby i standardu jest traktowane jako wykonywanie usług hotelarskich. W rezultacie wymaga odpowiedniego wyposażenia budynku i zachowania właściwych dla tej kategorii obiektów warunków budowlanych, sanitarnych i p.poż. Jednocześnie koniecznym jest zgłoszenie wspomnianych budynków do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu. Powyższe obejmuje także miejsca na ustawianie namiotów w gospodarstwach rolnych.

Podstawowe numery PKD

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
– ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
– kwaterach dla gości i bungalowach, – domkach lub chatach, bez obsługi,
– gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
– schroniskach młodzieżowych i górskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
– zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,
– zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN kwatery agroturystyczne”:

  1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Podstawowe dane
1.2. Podstawowe informacje

  1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Rodzaj proponowanej działalności
2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

  1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Przedstawienie projektu
3.2. Oferta
3.3. Rynek
3.4. Konkurencja
3.5. Cena
3.6. Sprzedaż i przychód
3.7. Proces produkcji / dostarczania
3.8. Zagrożenia i możliwości

  1. PLANY WYDATKÓW

4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej
4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.4. Zasoby ludzkie
4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne

  1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności
5.2. Źródła pokrycia wydatków
5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

  • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
  • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…