BIZNESPLAN mobilny warsztat samochodowy (elektronika cyfrowa) – 3 (przykład 2017)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2017 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł;
– objętość opracowania: 38 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944671-9-7;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN mobilny warsztat samochodowy (elektronika cyfrowa)” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Elektronika cyfrowa m.in. kodowanie, programowanie oraz diagnostyka komputerowa
2/. Cyfrowy tuning silników, tzw. chiptuning
3/. Usługi związane z systemami fabrycznych nawigacji, ich sprzedażą, aktualizacją oraz zmianą języka menu/lektora na j. polski

Charakterystyka ogólna

Dzisiaj na rynku obserwuje się duży popyt na warsztaty oferujące zarówno tuning mechaniczny, jak i elektroniczny – potocznie zwany chiptuningiem. Rynek ciągle zgłasza zapotrzebowanie m.in. na usługi:

– wgrywania oprogramowania w języku polskim do samochodu i języka polskiego do nawigacji, czy to w przypadkach aut sprowadzanych zagranicy, z których większość nie posiada wbudowanego języka polskiego ani lektora prowadzącego w nawigacji w języku polskim, czy też w sytuacji konieczności wgrania polskiego języka do starszego zestawu nawigacyjnego (do 2014 r. nawigacje rzadko kiedy były oferowane z oprogramowaniem w języku polskim, a wybór wersji językowej menu oraz głosu lektora był zwykle ograniczony do kilku języków obcych najczęściej: angielski, niemiecki, francuski i włoski; dopiero dyrektywa unijna, która weszła w 2014 r. nakazuje producentom wprowadzenie języków);

– aktualizacji oprogramowania z polskim językiem do fabrycznych systemów nawigacji,

– aktualizacji mapy nawigacji do najnowszych wersji obecnych na rynku,

– wymiany nawigacji na inną, nowocześniejszą, która oferuje np. mnogość funkcji multimedialnych opartych na systemach windows oraz android, z opcją bluetooth (dzięki której można prowadzić rozmowy) itd.,

– aktualizacji sterowników w BMW,

– zmiany kodowania w autach sprowadzanych np. z USA celem dostosowania ich rynku europejskiego,

– sprawdzania pojazdów sprowadzanych z zagranicy itd.

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o wybranym profilu nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń czy też wpisania podmiotu do rejestru. Nie jest wymagane też posiadanie szczególnych uprawnień.

Podstawowe numery PKD

45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN mobilny warsztat samochodowy (elektronika cyfrowa)”:

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

II. ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY

 1. Wykształcenie
 2. Zawody wyuczone
 3. Zawody wykonywane
 4. Inne posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie zawodowe przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia
 5. Informacje o poprzednio posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadzonej działalności gospodarczej/rolniczej

III. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FORMY ZABEZPIECZENIA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW

 1. Kwota wnioskowanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 2. Proponowana przez wnioskodawcę forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy
 3. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności
 4. Charakterystyka planowanej działalności gospodarczej
 5. Rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obowiązującą od 2007 roku wraz z opisem
 6. Pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty niezbędne do prowadzenia działalności

IV. MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKI LOKALOWE

 1. Adres siedziby firmy
 2. Miejsce prowadzenia / wykonywania działalności gospodarczej
 3. Posiadane pomieszczenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Opis wskazanych pomieszczeń

V. PLANY INWESTYCYJNE

 1. Uzasadnienie przeznaczenia i wykorzystania zakupionych z wnioskowanych środków materiałów, maszyn, urządzeń, narzędzi i innego sprzętu w procesie technicznym (technologicznym) produkcji, oferowania usług, prowadzenia handlu
 2. Niezbędne prace remontowo – modernizacyjne przystosowujące lokal do prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Stopień zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego podejmowanej działalności
 4. Planowane zatrudnienie pracowników

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE RYNKU I KONKURENCJI

 1. Czy wnioskodawca posiada rozeznanie lub ewentualne kontakty z przyszłymi dostawcami?
 2. W jaki sposób będzie odbywać się sprzedaż oferowanych produktów lub usług? W jaki sposób klienci będą informowani o produktach i usługach?
 3. Czy w rejonie działania wnioskodawcy istnieją firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością? Czy popyt na produkt / usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, w jaki sposób będą minimalizowane skutki sezonowości.
 4. W jaki sposób produkt / usługa różni się od produktów / usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku?
 5. Analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych.

VII. KALKULACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA (wartość brutto) 

VIII. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO – FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

IX. OŚWIADCZENIA

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…