BIZNESPLAN warsztat samochodowy – 1 (przykład 2015)

28,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 „Rynek pracy otwarty na wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w 2015 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 30 000,00 zł;
– objętość opracowania: 18 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944592-8-4;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN warsztat samochodowy” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Naprawy mechaniczne samochodów osobowych i motocykli:
– diagnostyka komputerowa,
– naprawy bieżące i główne,
– naprawy silników,
– elektryka i elektronika samochodowa,
– naprawy główne skrzyń biegów,
– naprawy blacharsko-lakiernicze,
– naprawy zamków,
– wulkanizacja – opony,
– geometria całościowa kół,
– naprawa tłumików oraz ich wymiana itd.

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z naprawami pojazdów i warsztatami samochodowymi obejmuje różne usługi związane z konserwacją, naprawą i obsługą pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, a także innych pojazdów, takich jak quady i skutery wodne.

Działalność związana z naprawami pojazdów jest niezbędna dla utrzymania floty samochodowej i indywidualnych pojazdów w dobrym stanie technicznym. Firmy zajmujące się naprawami pojazdów muszą często spełniać normy i przepisy branżowe oraz dysponować odpowiednim sprzętem diagnostycznym i narzędziami. Skuteczne zarządzanie warsztatem samochodowym wymaga również umiejętności obsługi klienta i kontrolowania kosztów operacyjnych.

Wyposażenie warsztatu samochodowego wymaga specjalistycznych narzędzi, sprzętu i posiadania fachowej wiedzy. Ważne jest także przestrzeganie przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dbałość o dobre relacje z klientami, przejrzystość cen i terminów oraz skuteczna reklama może pomóc w uzyskaniu dostępu do klientów i budowie renomy warsztatu.
Warto również monitorować rozwijające się technologie w branży samochodowej, takie jak pojazdy elektryczne i hybrydowe, aby dostosować swoją działalność do zmieniających się potrzeb rynku.

Prowadzenie firmy o wybranym profilu nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe. Do otworzenia warsztatu mechanicznego wystarczy mieć odpowiedni sprzęt, lokal przystosowany do rodzaju działalności, odpowiednie umiejętności.

Do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu lokal (warsztat samochodowy) musi spełniać ustalone standardy i specjalne wymogi prawne. Przepisy są dość jednoznaczne i mówią o wielu kwestiach technicznych związanych z obsługą i stosowaniem narzędzi, maszyn oraz innych urządzeń. Większość zaleceń dotyczy sprzętu, który w trakcie pracy może stwarzać realne zagrożenie dla człowieka, jeśli nie towarzyszą mu odpowiednie zabezpieczenia.

Podstawowe numery PKD

45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN warsztat samochodowy”:

CZĘŚĆ I. DANE PERSONALNE

CZĘŚĆ II. INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA/KANDYDATKI

CZĘŚĆ III. INFORMACJE O UZYSKANEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ LUB POMOCY PUBLICZNEJ 

CZĘŚĆ IV. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 1. Powody decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej
 2. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 3. Posiadany stan wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności
 4. Rynek na jakim firma będzie działała
 5. Najważniejsze usługi / produkty / towary oferowane w ramach planowanej działalności gospodarczej
 6. Charakterystyka odbiorców usług / produktów / towarów oferowanych w ramach planowanej działalności gospodarczej
 7. Posiadane zasoby (lokal, maszyny, środki pieniężne, itp.) przeznaczone dla planowanej działalności
 8. Posiadane doświadczenie / wykształcenie, które będzie przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej
 9. Specyfikacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania (wydatki inwestycyjne)
 10. Uzasadnienie konieczności dokonania zakupów wymienionych w specyfikacji oraz sposób ich wykorzystania przy prowadzeniu działalności gospodarczej
 11. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 12. Opis konkurencji (na rynku lokalnym)
 13. Mocne strony przedsięwzięcia
 14. Zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia i sposoby ich przezwyciężania

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…